Om inflyttning och uppsägning av bostad

Den dagen du ska flytta in får du tillgång till din lägenhet från klockan 12.00.

Om inflyttningsdagen råkar infalla på en lördag, söndag eller helgdag kommer du att få flytta in den första vardagen därefter. 

Kom ihåg att dubbelkolla öppettiderna på ditt lokala områdeskontor.

Tips till dig när du ska flytta in.

Innan du flyttar in får du ett mejl med information om när och var du kan hämta ut dina nycklar och få tillträde till din nya lägenhet.

Du ser datumet på ditt hyresavtal. Inträffar det under en helg eller helgdag hämtar du nycklarna nästkommande vardag. 

Kom ihåg att ta med:

  • Legitimation
  • Kvitto på inbetald hyra
  • Försäkringsbrev på giltig hemförsäkring

Tips till dig när du ska flytta in.

Det kan finnas möjlighet att flytta in tidigare än vad som står på kontraktet.

Om du är intresserad av tidigare tillträde är du välkommen att ta kontakt med ansvarig uthyrare. Deras kontaktinformation hittar du i erbjudandemejlet.

Tips till dig när du ska flytta in.

Om du upplever att din lägenhet inte är ordentligt städad när du flyttar in ska du kontakta oss så fort som möjligt. Det är den tidigare hyresgästen som ansvarar för städningen.

Alla behöver ha en hemförsäkring. Inbrott, brand och andra skador kan drabba vem som helst.

Om du drabbas är det bara din hemförsäkring som kan ersätta förlorade eller förstörda saker. Därför behöver du teckna en hemförsäkring när du flyttar in hos oss. När du hämtar dina nycklar på inflyttningsdagen, behöver du visa försäkringsbrev på giltig hemförsäkring. 

Tips till dig när du ska flytta in.

Du behöver teckna ett elavtal för att inte stå utan el den dagen du flyttar in.

Tänk på att ett elavtal består av två olika avtal. Det ena tecknar du med bolaget som äger elnätet där du bor. Det andra tecknar du med ett elbolag som levererar själva elen. Kontakta din elleverantör för mer information.

I vissa av våra hus tecknar vi abonnemang för hyresgästernas räkning. Skulle det gälla dig får du veta det innan du flyttar in.

Erbjudande: Som hyresgäst hos oss får du ett hållbart och förmånligt elavtal på närproducerad och förnybar el hos vår utvalda samarbetspartner. Läs mer på victoriahem.se/erbjudanden.

Ett anvisningsavtal är det elavtal som elnätsbolaget tilldelar dig om du inte gör ett aktivt val vid till exempel en flytt och det är ofta betydligt dyrare än ett vanligt elavtal.

Gör du inget aktivt val får du ett anvisningsavtal eftersom alla elnätsbolag har leveransplikt och måste se till att alla hushåll får el levererad till sig.

I vissa av våra hus tecknar vi abonnemang för hyresgästernas räkning. Skulle det gälla dig får du veta det innan du flyttar in.

Erbjudande: Som hyresgäst hos oss får du ett hållbart och förmånligt elavtal på närproducerad och förnybar el hos vår utvalda samarbetspartner. Läs mer på victoriahem.se/erbjudanden.

Uppsägningstiden är alltid tre kalendermånader. Du behöver därför säga upp din lägenhet senast vid månadsskiftet, tre månader före du vill flytta ut. Om du exempelvis vill flytta den 1 oktober måste du säga upp din lägenhet senast den 30 juni.

Uppsägningen kan ske digitalt på Mina sidor med BankID. Enkelt och smidigt. Om du inte har BankID kan du använda uppsägningsblankett.

Tips till dig när du ska flytta ut.

Alla lägenheter besiktas när en hyresgäst flyttar ut. Under besiktningen bedömer vi lägenhetens skick, och om det finns saker som behöver åtgärdas. Om det blivit skador eller onormalt slitage på lägenheten så ansvarar du för att antingen reparera dessa, eller stå för kostnaden för att få dem reparerade. 

I anslutning till flytten görs två lägenhetsbesiktningar, en förbesiktning och en avflyttningsbesiktning.

Läs mer om besiktningar

Du ska lämna dina nycklar till oss senast klockan 12.00 den första vardagen efter att ditt hyreskontrakt gått ut. Det betyder alla lägenhetsnycklar, och även kort och nycklar till tvättstuga, garage och förråd. Om du har tappat bort nycklar, eller inte lämnar in dem i tid, behöver du betala för ett låsbyte.

Om du behöver en boendereferens så hjälper vi givetvis till. Vi lämnar bara skriftliga referenser för att vara säkra på att vi har ditt samtycke till att lämna en boendereferens om dig. Du måste därför kontakta oss och be om ett skriftligt intyg.

Har du fått en anställning på annan ort för en viss tid, ska du studera eller provbo som sambo? Då kan du ha rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand. Först måste du ansöka för vårt samtycke om andrahandsuthyrningen. Det är mycket att tänka på när du ska hyra ut din lägenhet i andra hand. Här hittar du information och digital ansökan om andrahandsuthyrning.

Vill du byta lägenhet med någon så måste bytet godkännas av oss. Det är mycket att tänka på inför lägenhetsbytet. Här hittar du information och digital ansökan om lägenhetsbyte.

Om du vill flytta och säga upp din lägenhet kan du i vissa fall ansöka om att överlåta den. Det är mycket att tänka på vid överlåtelse. Här hittar du information och digital ansökan om överlåtelse.

När kranarna inte har använts under en längre period blir vattnet stillastående och en bakterie som heter legionella kan bildas.

Bakterien försvinner när du spolar i kranarna och det stillastående vattnet byts ut. 

Fler tips på vad du ska göra när du flyttat in hittar du här