För våra hyresgäster

Vi vill att du ska trivas i ditt hem, i huset, med grannarna, gården och med oss. Ditt boende är mer än tak över huvudet och fyra väggar. Därför satsar vi på att göra ditt bostadsområde snyggt och tryggt, men också trivsamt genom att vi anordnar områdesdagar och samarbetar med bland annat det lokala föreningslivet.