Med din hjälp kan vi bli ännu bättre

För oss är det viktigt att du trivs hos oss och i ditt hem, med dina grannar, gården och staden. För att få veta vad som är bra och vad vi kan förbättra, delar vi varje år ut en kundundersökning till hälften av alla våra hyresgäster. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara vartannat år. 

Vi är mycket tacksamma om du vill besvara vår kundundersökning och låta oss få veta vad du tycker. Svaren är betydelsefulla och ligger till grund för hur vi planerar och prioriterar framöver. Med din hjälp kan vi bli ännu bättre och utveckla ett boende där du trivs riktigt bra. Stort tack för hjälpen!

Du är anonym: Vårt undersökningsföretag AktivBo garanterar att alla svar är anonyma. Numret som står tryckt på undersökningen används bara för att kunna sortera svaren på områdes- och fastighetsnivå och för att skicka ut påminnelser. Har du frågor, kontakta AktivBo, 08-23 39 85 eller info@aktivbo.se