Våra lokaler

Vi erbjuder ett brett utbud av lokaler, till exempel samhälls- och föreningslokaler som skola, förskolor, äldreboenden, vårdcentraler samt butiker, träningsanläggningar, restauranger, kaféer, lager och förråd. 

Våra lokaler ligger i våra bostadsområden, och i mindre förortscentrum. Därför är våra lokalhyresgäster viktiga för våra områdens fortsatta utveckling.

Victoriahems styrka är ett stort och mångsidigt utbud där vi gör vårt yttersta att erbjuda flexibla och anpassade lösningar efter dina behov. Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande.