Personuppgifter

Det är viktigt för oss på Victoriahem att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi arbetar systematiskt med att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen följer rådande dataskyddsregler. 

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Exempel på detta kan vara namn, kontaktuppgifter och lägenhetsnummer. 

Vår information om personuppgifter förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som bostadssökande, hyresgäst, representerar en hyresgäst, leverantör eller arbetssökande. Vi beskriver även syftet med behandlingen och vilka rättigheter du har.

Victoriahem AB med dotterbolag, organisationsnummer 556695-0738, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på gdpr@victoriahem.se.

Läs mer om vår personuppgiftsbehandling nedan: