För leverantörer

Vi jobbar utifrån en idé om hållbart fastighetsförvaltande som kräver både långsiktighet och affärsmässighet. Affärsmässighet handlar för oss om såväl ekonomisk, som social och miljömässig hållbarhet.

Investering i hållbara relationer handlar bland annat om att olika människor vill bo hos oss, precis som att vi vill att våra medarbetare tycker att vi är en bra arbetsgivare. Vi önskar också att leverantörer, entreprenörer och andra samhällsaktörer vill samarbeta med oss.

Långsiktighet och affärsmässighet

Vi på Victoriahem strävar efter att vara ett företag som tar ansvar. För oss är vår uppförandekod, externa visselblåsartjänst och sociala klausul i leverantörsavtal olika sätt för oss att ta ansvar och göra rätt. 

Här har vi samlat viktig information för våra leverantörer och entreprenörer.