Ansvarsfullt företagande

Som såväl arbetsgivare till över 500 medarbetare som uppdragsgivare åt många företag har Victoriahem ett stort ansvar för att bidra till att skapa rättvisa och säkra arbetsplatser.

Med hög etik och moral, ett systematiskt arbete mot korruption och fusk, tydliga processer och policyer ska vi göra hållbara affärer och vara en trovärdig partner.