Vår idé

Om Victoriahem

Vi lyfter miljonprogrammet

Victoriahem utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtregioner. Många av våra hus byggdes under miljonprogrammet, och genom att investera i och utveckla hela stadsdelar skapar vi riktigt bra platser att bo på. Vi tar hand om 40 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder. Och vi växer.

Vi vill skapa riktigt bra platser att bo på

För oss handlar det inte bara om hus, utan minst lika mycket om människor, samhälle och miljö. Därför har vi valt att förvärva, förvalta och förädla framför allt fastigheter som byggdes på 1960- och 70-talen, i det som brukar kallas miljonprogramsområden. Vi ser en stor potential i dessa områden. Med våra satsningar kan vi ta tillvara på de värden som redan finns samtidigt som vi moderniserar och utvecklar.  På så sätt kan vi erbjuda moderna och attraktiva hem idag och framtiden.

Vi vill att våra hyresgäster trivs hos oss – i sina hem, i huset, med grannarna, gården och staden. Därför arbetar vi med att skapa riktigt bra platser att leva på genom att satsa på både hus och människor. 

Det är ett arbete som kräver en långsiktig och socialt ansvarstagande förvaltning. Det arbetet vilar på tre ben; kundfokus, upprustning och bosocialt arbete.

Hållbart fastighetsförvaltande

Vi jobbar utifrån en idé om hållbart fastighetsförvaltande som kräver både långsiktighet och affärsmässighet. Affärsmässighet handlar för oss om såväl ekonomisk, som social och miljömässig hållbarhet.

Som hyresvärd är vi en del av många människors vardag och en viktig samhällsaktör i våra stadsdelar. Det gör att vi har ett stort ansvar för att se till att både våra hyresgäster och våra stadsdelar mår bra. Trygga, trivsamma och hållbara stadsdelar gör samtidigt att många vill bo hos oss, vilket ger säkra hyresintäkter och ökar värdet på våra fastigheter.

Det är viktigt för oss att vi gör rätt prioriteringar i rätt tid. För husen och för hyresgästerna. Allt arbete vi lägger ner ska vara ordentligt gjort, att ta genvägar skulle innebära att vi skulle tvingas göra om igen och igen. Genom att ta kloka ekonomiska beslut säkerställer vi också att vi kan fortsätta att renovera och rusta upp våra områden år efter år – så att de håller för ytterligare 50 år.

Så jobbar vi

Vår förvaltning bygger på långsiktigt arbete och socialt ansvarstagande. Vi tror inte på snabba lösningar utan vi arbetar hållbart för framtiden för att skapa riktigt bra platser att bo på.

Det arbetet vilar på tre ben: kundfokus, upprustning och bosocialt arbete. Tre lika viktiga delar som tillsammans resulterar i en hållbar förvaltning som är bra för oss alla; bolag, individ och samhälle.

Miljonprogrammet – ett spännande historiskt projekt

Av Victoriahems 40 000 lägenheter är två tredjedelar, 26 000, byggda under åren 1965–1974. Det gör oss till en av Sveriges största ägare av hus i miljonprogramsområden. Vi finns i dessa områden av ett tydligt skäl, vi ser all den potential som finns här.

Besök vår sajt ”Vi lyfter miljonprogrammet” och lär dig mer om hur allt började, varför det blev som det blev och vad forskare och experter säger om hur miljonprogramsområdena bäst tas om hand. Här delar vi även med oss av våra egna lärdomar och insikter efter tio år i miljonprogrammet.

Besök vår sajt "Vi lyfter miljonprogrammet"

Vi framtidssäkrar våra hus

Satsningar på energi, miljö och vatten gör att vi hushåller med resurserna. Genom ny teknik använder vi också resurserna smartare. Husen håller längre, boendekvaliteten ökar och vi minskar vår miljöbelastning.

Det handlar om stora insatser som prognosstyrda värmecentraler, lägga om tak och byta fönster, installera ny ventilation, utbyte till LED-belysning samt installation av solcellsanläggningar.

Renoverade lägenheter förses med vattensnåla armaturer och WC-stolar. I våra vattensparprojekt ingår stambyten, relining av avloppsledningar och installation av individuella vattenmätare i lägenheterna.

Läs mer om vårt upprustningsarbete

För sunda och trygga arbetsplatser

– Vår målsättning är att vara delaktiga i arbetet med att skapa rättvisa och säkra byggarbetsplatser. Att ställa oss bakom Fair Play Byggs arbete är ett naturligt val för oss och även vårt samhällsansvar som stor aktör, säger Dan Mårtensson, chef för fastighetsutveckling.

Läs mer hur vi tar ansvar

Vi anställer våra hyresgäster

Vi arbetar för att fler kommer in i samhället och ut i arbetslivet. Varje år anställer vi miljövärdar, som håller rent och snyggt inne och ute. Efter avslutat program har hela 65 procent gått direkt vidare till jobb eller studier, vilket är ett av våra mål. Flera har även tackat ja till en tillsvidareanställning hos oss och våra entreprenörer. Det är vi riktigt glada för.

Vårt mål är att anställa 60 miljövärdar varje år. Vi är på god väg att uppnå det målet.

Vi vill skapa engagemang och förändring