Vår idé

Victoriahem äger och förvaltar framför allt fastigheter i områden där vi ser en möjlighet till utveckling och förädling. Genom att rusta upp våra områden, jobba aktivt med bosociala frågor och erbjuda våra kunder både bra service och en stor portion omtanke skapar vi attraktiva stadsdelar och kvarter. Då ökar också värdet på våra hus.