Vår idé

Victoriahem äger och förvaltar framför allt fastigheter i områden där vi ser en möjlighet till utveckling och förädling. Genom att rusta upp våra områden, jobba aktivt med bosociala frågor och erbjuda våra kunder både bra service och en stor portion omtanke skapar vi attraktiva stadsdelar och kvarter. Då ökar också värdet på våra hus.

Så här jobbar vi

För att kunna fortsätta göra långsiktiga investeringar i hus och områden krävs
såväl nöjda kunder som lönsam fastighetsdrift och ökade värden. Vårt arbete
vilar därför på tre ben: kundfokus, upprustning och bosocialt arbete.

Hållbart fastighetsägande

  • Som ägare av miljonprogramshus gör vi stor klimatnytta när vi energieffektiviserar våra hus. Samtidigt kan vi som hyresvärd hjälpa tusentals familjer att leva mer hållbart.
  • Social hållbarhet är också centralt för oss. Genom aktiviteter, samarbeten, och trygghetsåtgärder jobbar vi för att lyfta våra områden. Det gynnar både oss och samhället i stort.
  • Victoriahem är arbetsgivare till över 500 medarbetare och uppdragsgivare åt många företag. Vi har ett stort ansvar för att bidra till att skapa rättvisa och säkra arbetsplatser.
Läs mer