Kundfokus

Det är tillsammans med våra kunder, våra hyresgäster som vi skapar attraktiva och trivsamma bostadsområden. Därför är det viktigt att vi ger service utifrån hyresgästernas behov och önskemål.

Det ska vara lätt för våra kunder att komma i kontakt med oss. Genom lokala områdeskontor och genom att vi dagligen har egen personal ute i områdena skapar vi goda förutsättningar för våra kunder att berätta för oss vad de tycker är viktigt. På så sätt kan vi lösa enkla ärenden i vardagen samtidigt som vi kan planera och göra större insatser på lång sikt. 

Flera vägar in – ökad tillgänglighet

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet, tillgänglighet och service. Vår centrala kundservice är ett direkt resultat av våra kunders önskemål och ett sätt att höja vår servicenivå. Det säkerställer också att alla våra hyresgäster behandlas lika och får samma service, oavsett var i landet de bor.

Med tjänsten Mina sidor försöker vi hitta nya sätt att höja servicegraden genom ökad digitalisering. Här ger vi smarta råd och tips om bostaden, informerar om förmånliga erbjudanden, som exempelvis hemförsäkring. Det är också på Mina sidor serviceanmälningar görs som innebär att kunden sedan enkelt kan följa sitt ärende från anmälan tills dess att det är avslutat.

Varje år genomför vi en stor kundundersökning för att fånga upp alla de tankar och idéer som finns. Vi får svart på vitt vad våra boende tycker om vår service, sitt område och sitt boende. Många av de förbättringar vi har gjort är resultatet av svar från tidigare kundundersökningar. 

Det är genom att vara tillgängliga och lyhörda som vi kan ta tillvara på de boendes engagemang och skapa gemensam trivsel i våra bostadsområden.

 

Tre viktiga delar i vår hållbara förvaltning

Läs även om Bosocialt arbete och Upprustning, som tillsammans med Kundfokus utgör grunden i vårt förvaltningsarbete.