Kundfokus

Det är tillsammans med våra hyresgäster som vi skapar attraktiva och trivsamma bostadsområden. Därför är det viktigt att vi ger service utifrån hyresgästernas behov och önskemål.

Flera vägar in

Det ska vara lätt för våra kunder att komma i kontakt med oss. 

  • Genom lokala områdeskontor och genom att vi dagligen har egen personal ute i områdena skapar vi goda förutsättningar för våra kunder att berätta för oss vad de tycker är viktigt. På så sätt kan vi lösa enkla ärenden i vardagen samtidigt som vi kan planera och göra större insatser på lång sikt.
  • Vår centrala kundservice, som har generösa öppettider måndag-fredag, säkerställer också att alla våra hyresgäster behandlas lika och får samma service, oavsett var i landet de bor.
  • Via tjänsten Mina sidor kan våra hyresgäster göra serviceanmälningar dygnet runt, och sedan enkelt följa sitt ärende från anmälan tills det är avslutat. Här ger vi också råd och tips om bostaden och informerar om förmånliga erbjudanden.