Om Victoriahem

Victoriahem tar hand om 40 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder. Det gör oss till en av Sveriges största privata hyresvärdar.

Vi äger och förvaltar framför allt hus i miljonprogramsområden. Här är såväl upprustningsbehov som sociala utmaningar ibland stora, vilket ställer särskilda krav på oss som fastighetsägare. Att skapa förändring på det sätt vi vill tar tid. Därför har vi ett långsiktig perspektiv på allt vi gör.

Kort om oss

Victoriahem äger och tar hand om 40 000 familjers hem. Det gör oss till en av Sveriges största privata hyresvärdar. Vi förvaltar själva våra hus. Det betyder att det är våra egna medarbetare som sköter det löpande underhållet och tar hand om våra områden. Vår organisation är lokal. De flesta beslut fattas på något av våra 31 områdeskontor, nära våra hyresgäster.

Vi ägs av en hyresvärd

Victoriahem ägs av det tyska fastighetsbolaget Vonovia, Europas största bostadsbolag. Vonovia har samma affärsidé som vi har – att äga och förvalta hyresbostäder på lång sikt.

Vi blev Victoriahem 2022. Men vi har funnits och arbetat i våra områden mycket längre än så. Vonovia köpte bostadsbolaget Victoria Park 2018 och Hembla året därpå. Två år senare förenades vi under det gemensamma namnet Victoriahem.

Här för att stanna

Vår affärsidé kräver ett långsiktigt perspektiv. Vårt mål är att öka värdet på våra bestånd genom förädling, förbättring och utveckling på olika sätt. Vi vill också växa genom nyproduktion och förvärv av nya bostäder. Men vi är inte ute efter snabba vinster. Att skapa förändring på det sätt vi vill tar tid.

Vi lyfter miljonprogrammet

En sak som utmärker oss är att de flesta av våra hus byggdes under 1960- och 1970-talen och finns i det som brukar kallas miljonprogramsområden. Vi tror på potentialen i dessa områden – vår affärsidé bygger helt och hållet på det. Men det finns också utmaningar.

Husen är gamla och behöver rustas upp. Vi renoverar lägenheter, hus och gårdar för miljarder varje år, men det tar tid att komma i kapp.

Flera av de områden vi finns i bedöms också av polisen som utsatta eller till och med särskilt utsatta. Det påverkar förstås hur människor trivs. Det har även betydelse för värdet av våra hus. Därför jobbar vi för att öka trygghet, trivsel och gemenskap i våra kvarter. 

Samverkan är centralt

Vi är många som behöver hjälpas åt för att skapa positiva förändringar. Vi samverkar med kommuner, föreningar, näringsliv och andra fastighetsägare kring frågor som handlar om att öka tryggheten och att skapa sysselsättning för människor som bor i våra områden.

Victoriahem är sedan 2021 associerad medlem i Sveriges Allmännytta.

Per Ekelund

CEO

Anställd 2013. Född 1971.

Utbildning och erfarenhet: Byggnadsingenjör. Tidigare ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen.

Peter Ullmark

COO

Anställd 2020. Född 1982.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör. Tidigare andra ledande befattningar i fastighetsbranschen.

Liselott Wennerström

HR-chef

Anställd 2017. Född 1970.

Utbildning och erfarenhet: Fil kand Human Resource. Tidigare Operations & HR Director Viktväktarna, Head of HR Development Pågen AB, VD SpecialPartner AB.

Tobias Falk

CFO

Anställd 2018. Född 1981.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom. Tidigare redovisningschef för Victoria Park AB och Hembla AB, samt auktoriserad revisor.

Jonatan Öhman

Kommunikationschef

Anställd 2021. Född 1984.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom. Byråchef, Sthlm Urban Advisors, Kommunikationskonsult Kreab och Burson-Marsteller. Communications manager på Stockholms läns landsting.

Dan Mårtensson

Chef Fastighetsutveckling

Anställd 2008. Född 1981.

Utbildning och erfarenhet: IHM Business School

Eddie Juhlin

Chefsjurist

Anställd 2020. Född 1970.

Utbildning och erfarenhet: Jur. kand. Tidigare advokat och delägare i Fredersen Advokatbyrå AB.

Kristian Hallin

Affärsutvecklingschef

Anställd 2022. Född 1981.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör. Tidigare andra ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen.

Miljonprogrammet – ett spännande historiskt projekt

Av Victoriahems 40 000 lägenheter är två tredjedelar, 26 000, byggda under åren 1965–1974. Det gör oss till en av Sveriges största ägare av hus i miljonprogramsområden.

Besök vår kunskapssajt ”Vi lyfter miljonprogrammet” och lär dig mer om hur allt började, varför det blev som det blev och vad forskare och experter säger om hur miljonprogramsområdena bäst tas om hand. Här delar vi även med oss av våra egna lärdomar och insikter efter tio år i miljonprogrammet.

Besök "Vi lyfter miljonprogrammet"