Om Victoriahem

Vi är Victoriahem

Victoriahem är en av Sveriges största ägare av miljonprogramsområden. Vi är ett ungt fastighetsbolag – men vi kan visa på långsiktigt arbete och socialt ansvarstagande i vår förvaltning. Husen som vi äger har en historia av otaliga ägarbyte som lett till eftersatt underhåll, och vi har köpt dem med ambitionen att vi ska äga och förvalta husen i många år framöver. Och vi planerar att fortsätta växa.

Förenade

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma namnet Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 40 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder. 

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden samtidigt som vi bygger fler bostäder. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet.

Föreningen är en naturlig följd av att vi 2019 fick en gemensam ägare och därmed också gemensam ledning. Tillsammans vill vi skapa riktigt bra platser att bo på – med våra hyresgäster och samarbetspartners.

Kort om oss

Victoria Park och Hembla var två av landets största privata hyresvärdar. Båda med inriktning på att förvärva, äga och förädla bostäder i framförallt miljonprogramsområden.

2018 köper Vonovia, som är Europas största bostadsbolag, Victoria Park. Året därpå köper Vonovia Hembla. Bolagen har därmed en långsiktig ägare i Vonovia, som matchar våra ambitioner att vara en långsiktig aktör på bostadsmarknaden i Sverige.

Vi vill växa

Utifrån vår tillväxtstrategi är vi ständigt intresserade av nya förvärv. I december 2021 förvärvade vi 830 lägenheter i Landskrona. Fastigheterna tillträddes i mars 2022.

Vid frågor om förvärv och affärsmöjligheter, kontakta vår transaktionschef Fredrik Närholm.

Långsiktighet och affärsmässighet

Vi jobbar utifrån en idé om hållbart fastighetsförvaltande som kräver både långsiktighet och affärsmässighet. Affärsmässighet handlar för oss om såväl ekonomisk, som social och miljömässig hållbarhet.

Som hyresvärd är vi en del av många människors vardag och en viktig samhällsaktör i våra stadsdelar. Det gör att vi har ett stort ansvar för att se till att både våra hyresgäster och våra stadsdelar mår bra. 

Det är viktigt för oss att vi gör rätt prioriteringar i rätt tid. Allt arbete vi lägger ner ska vara ordentligt gjort. Genom att ta kloka beslut säkerställer vi också att vi kan fortsätta att renovera och rusta upp våra områden år efter år – så att de håller för ytterligare 50 år. 

Ta ansvar och göra rätt

Investering i hållbara relationer handlar bland annat om att olika människor vill bo hos oss, precis som att vi vill att våra medarbetare tycker att vi är en bra arbetsgivare. Vi önskar också att leverantörer, entreprenörer och andra samhällsaktörer vill samarbeta med oss.

Vi på Victoriahem strävar efter att vara ett företag som tar ansvar. För oss är såväl vår uppförandekod som externa visselblåsartjänst ett sätt för oss att ta ansvar och göra rätt.

Per Ekelund

CEO

Anställd 2013. Född 1971.

Utbildning och erfarenhet: Byggnadsingenjör. Tidigare ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen.

Peter Ullmark

COO

Anställd 2020. Född 1982.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör. Tidigare andra ledande befattningar i fastighetsbranschen.

Liselott Wennerström

HR-chef

Anställd 2017. Född 1970.

Utbildning och erfarenhet: Fil kand Human Resource. Tidigare Operations & HR Director Viktväktarna, Head of HR Development Pågen AB, VD SpecialPartner AB.

Tobias Falk

CFO

Anställd 2018. Född 1981.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom. Tidigare redovisningschef för Victoria Park AB och Hembla AB, samt auktoriserad revisor.

Jonatan Öhman

Kommunikationschef

Anställd 2021. Född 1984.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom. Byråchef, Sthlm Urban Advisors, Kommunikationskonsult Kreab och Burson-Marsteller. Communications manager på Stockholms läns landsting.

Dan Mårtensson

Chef Fastighetsutveckling

Anställd 2008. Född 1981.

Utbildning och erfarenhet: IHM Business School

Eddie Juhlin

Chefsjurist

Anställd 2020. Född 1970.

Utbildning och erfarenhet: Jur. kand. Tidigare advokat och delägare i Fredersen Advokatbyrå AB.

Kristian Hallin

Affärsutvecklingschef

Anställd 2022. Född 1981.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör. Tidigare andra ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen.

Har du något du vill berätta? Vi vill lyssna!

Vi värnar om en sund och öppen kultur, där varje medarbetare har ett ansvar att följa gällande regelverk och agera etiskt. Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Ibland kan det hända saker som kräver en annan hantering. 

Oavsett är det viktigt för oss att problem eller allvarligare frågeställningar kommer fram så att vi som organisation får möjlighet att agera. Vid allvarligare fall som olika typer av missförhållanden, eller där det finns fara för hälsa och liv, är det viktigt att det kommer upp till ytan i god tid.

I det här arbetet är du som medarbetare eller samarbetspartner en nyckelfaktor. Därför erbjuder vi dig möjligheten att visselblåsa till en extern och oberoende rådgivare, med möjlighet att vara helt anonym.

Om visselblåsning

Vi lyfter miljonprogrammet

Vi utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtregioner. Många av våra hus byggdes under miljonprogrammet, och genom att investera i och utveckla hela stadsdelar skapar vi riktigt bra platser att bo på.

Vi tar hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder. Och vi växer.

Om vårt uppdrag

Vi vill skapa riktigt bra platser att bo på

För oss handlar det inte bara om hus, utan minst lika mycket om människor, samhälle och miljö. Många av vår hus ingår i det som kallas miljonprogrammet, som byggdes på 60- och 70-talen och de är nu 50-60 år gamla.

Vi ser en stor potential i dessa områden. Med våra satsningar kan vi ta tillvara på de värden som redan finns samtidigt som vi moderniserar och utvecklar. På så sätt kan vi erbjuda moderna och attraktiva hem idag och framtiden.

Det kräver en långsiktig och socialt ansvarstagande förvaltning. Vårt arbete vilar på tre ben; kundfokus, upprustning och bosocialt arbete.

Så jobbar vi