Om Victoriahem

Victoriahem tar hand om 40 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder. Det gör oss till en av Sveriges största privata hyresvärdar.

Vi äger och förvaltar framför allt hus i miljonprogramsområden. Här är såväl upprustningsbehov som sociala utmaningar ibland stora, vilket ställer särskilda krav på oss som fastighetsägare. Att skapa förändring på det sätt vi vill tar tid. Därför har vi ett långsiktig perspektiv på allt vi gör.