Upprustning

Flera av de fastigheter vi har köpt behöver rustas upp. Många av dem ingår i det som kallas miljonprogrammet som byggdes på 60- och 70-talen och de är nu 50-60 år gamla. Det är nödvändigt att rusta upp våra fastigheter och det handlar ofta om stora insatser som att fixa tak, byta fönster, se över ventilation och värmesystem.

Vårt mål är att erbjuda bra, bekvämt boende med bra service och moderna lägenheter med bra standard. För oss är det viktigt att arbeta långsiktigt för att skapa riktigt bra platser att bo på.

Lägenheter byggda under miljonprogramsåren är ofta väldigt bra planerade och lätta att bygga om till moderna hem. Vi har valt att upprusta lägenhet för lägenhet i takt med att hyresgäster flyttar ut, eller på hyresgästens eget initiativ. Det är en process som både är effektiv och som ger hyresgästen valfrihet.

Stadsutvecklar våra områden

Samtidigt som vi rustar upp de befintliga hyreslägenheterna bygger vi också nya hem i områdena. Vi bygger om outnyttjade källare och förråd till nya moderna lägenheter som bidrar till den positiva utvecklingen i områdena och ökar tryggheten. Vi bygger också helt nya bostadshus på egen mark och ökar därmed områdenas attraktivitet och tillgängliggör ännu fler bostäder. På så sätt är vi med och formar stadsutveckling som öppnar upp fler möjligheter för alla oss som verkar i området, för våra hyresgäster och för oss.

Varje område har sina egna förutsättningar, och vi anpassar våra satsningar utifrån dessa så vi kan göra skillnad i varje specifikt område. Trygghet är en viktig aspekt när vi renoverar våra fastigheter. Glasdörrar till entréer och trapphus, närvarostyrd belysning och perforerade räcken på loftgångar ger färre dolda utrymmen och skapar tryggare och mer inbjudande platser. Bra utomhusbelysning och effektivt skalskydd är andra exempel.

Hållbara satsningar

Våra satsningar gör skillnad för våra boende och för miljön. Genom hållbara satsningar på energi, vatten och miljö såväl som ny teknik kan vi använda resurserna smartare. Det leder till insatser som i sin tur gör att husen håller längre, inomhusklimatet blir bättre för våra boende och vi minskar vår förbrukning och miljöbelastning.

Tre viktiga delar i vår hållbara förvaltning

Läs även om Kundfokus och Bosocialt arbete, som tillsammans med Upprustning utgör grunden i vårt förvaltningsarbete.