Upprustning

Många av våra hus byggdes på 1960- och 1970-talen och är nu över 50 år gamla. Det är nödvändigt att rusta upp våra fastigheter och det handlar ofta om stora insatser som att fixa tak, byta fönster, se över ventilation och värmesystem.

Lägenheter byggda under miljonprogramsåren är ofta väldigt bra planerade och lätta att bygga om till moderna hem. Vi har valt att upprusta lägenhet för lägenhet i takt med att hyresgäster flyttar ut, eller på hyresgästens eget initiativ. Det är en process som både är effektiv och som ger hyresgästen valfrihet.

Stadsutvecklar våra områden

Vi skapar också nya hem i våra områden. Vi bygger om outnyttjade källare och förråd till nya moderna lägenheter. Vi bygger också helt nya bostadshus på egen mark och ökar därmed områdenas attraktivitet och tillgängliggör ännu fler bostäder.

Trygghet är en viktig aspekt när vi renoverar våra fastigheter. Glasdörrar till entréer och trapphus, närvarostyrd belysning och perforerade räcken på loftgångar ger färre dolda utrymmen och skapar tryggare och mer inbjudande platser. Bra utomhusbelysning och effektivt skalskydd är andra exempel.