Energi & miljö

Fastigheter står för en stor del av den totala energiförbrukningen i Sverige. Hus byggda under miljonprogramsåren 1965–1974 slukar ofta extra mycket energi.

Som en av Sveriges största hyresvärdar – med fokus på att äga och förvalta hus i just miljonprogrammets områden – har vi ett särskilt stort ansvar för att hushålla med resurser, göra energieffektiviserande renoveringar och investera i smart energiteknik.

Närmare 40 000 familjer bor hos oss. Genom att även underlätta för dem att leva lite mer hållbart kan vi göra stor klimatnytta.