Bosocialt arbete

Vårt bosociala arbete bidrar till att skapa trygga områden där hyresgästerna trivs. Det är också ekonomiskt lönsamt att arbeta med social hållbarhet, och därför en viktig del i vår affärsidé.