Tips till dig när du ska flytta ut

Tack för att du varit hyresgäst här hos oss! För att göra det lite enklare för dig när du flyttar har vi tagit fram några av de viktigaste sakerna som sker i anslutning till din flytt. Vi hoppas vi ses snart igen.

Uppsägning

Uppsägning av hyresavtal kan ske digitalt på Mina sidor med BankID. Enkelt och smidigt. Om du inte har BankID kan du använda uppsägningsblankett.

Vi behöver ha din uppsägning i skrift. När vi fått den är din lägenhet uppsagd tre månader från det månadsskifte som ligger närmast efter dagen vi fått in din uppsägning. Exempel: Säger du upp lägenheten den 4 februari gäller utflyttning den 1 juni.

Vid dödsfall kan lägenheten sägas upp med bara en månads uppsägning. Det gäller om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet, i annat fall blir uppsägningstiden tre månader.

Besiktning

Alla lägenheter besiktas när en hyresgäst flyttar ut. Under besiktningen bedömer vi lägenhetens skick, och om det finns saker som behöver åtgärdas. Om det blivit skador eller onormalt slitage på lägenheten så ansvarar du för att antingen reparera dessa, eller stå för kostnaden för att få dem reparerade. Tänk på att alla reparationer ska utföras fackmannamässigt.

I anslutning till flytten görs två lägenhetsbesiktningar, en förbesiktning och en avflyttningsbesiktning.

Perioden mellan för- och avflyttningsbesiktning kan du använda till att åtgärda eventuella påpekanden som uppkommer vid besiktningen. Ha dock i åtanke att alla arbeten ska vara fackmannamässigt utförda för att godkännas.

Inför besiktningarna ska du tänka på att: 

  • Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar, hatthylla, gardinbeslag, badrumsskåp etc.
    Väggfasta skåp, vitvaror, loftsäng med mera som du själv installerat eller tagit över från en tidigare hyresgäst ska tas bort. Det gäller även om du installerat en diskmaskin själv. Då ska du återställa köksskåpet och se till att vattenförsörjningen är ordentligt stoppad.
  • Besiktningsmannen går igenom lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage.

Förbesiktning

Tid för förbesiktning bokas när du säger upp din lägenhet. Vid förbesiktningen kontrollerar vi att det som tillhör lägenheten är på plats, att det inte finns märken eller skador och att lägenheten inte har utsatts för ett onormalt slitage. Eftersom lägenheten fortfarande är möblerad kommer vi att fråga om det finns några skavanker bakom exempelvis skåp eller under mattor. Kontrollera din lägenhet innan besiktningen så att du kan svara på denna fråga. När förbesiktningen är klar informeras du om eventuella brister och vad som ska vara åtgärdat inför avflyttningsbesiktningen.

Avflyttningsbesiktning

Tid för avflyttningsbesiktning bokar du själv. Alla utrymmen som tillhör lägenheten ska vara slutstädad vid denna besiktning, inklusive förråd, balkong och eventuellt garage. Som hyresgäst blir du ersättningsskyldig enligt Sveriges allmännyttas prislista om följande upptäcks i avflyttningsbesiktningen:

  • Att det inte är fullgott städat eller saknar utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten,
  • Att nya skador har uppstått efter förbesiktningen,
  • Att lägenheten har skador som inte har åtgärdats trots information vid förbesiktningen,
  • Att lägenheten har skador som vid förbesiktningen exempelvis har varit dolda bakom skåp eller under mattor.

Städning

När du flyttar ut måste du städa lägenheten. Glöm inte balkong och förråd.

Och om du till exempel har tagit bort innerdörrar eller annan inredning är det viktigt att du sätter tillbaka dem innan besiktningen.

Det är kanske inte så roligt att städa, men det är viktigt att det görs noggrant. Om städningen måste göras om efter att du flyttat behöver du stå för kostnaderna. Använd gärna checklistan för städningen (pdf).

Visa lägenheten

Har du sagt upp din lägenhet behöver du vara beredd på att visa lägenheten för den som ska flytta in efter dig. Det kan hända att du behöver visa lägenheten för flera olika personer.

På avflyttningsdagen

I regel är det så att du som flyttar ut ska göra lägenheten tillgänglig för nästa hyresgäst klockan 12.00 dagen efter din sista dag som hyresgäst. Om ditt kontrakt till exempel går ut den 30 juni så ska nästa hyresgäst kunna flytta in från klockan 12.00 den 1 juli. Om den 1 juli är en lördag, söndag eller helgdag är det första vardagen efter den 30 som gäller.

Nycklar

Du ska lämna dina nycklar till oss senast klockan 12.00 den första vardagen efter att ditt hyreskontrakt gått ut. Det betyder alla lägenhetsnycklar, och även kort och nycklar till tvättstuga, garage och förråd. Om du har tappat bort nycklar, eller inte lämnar in dem i tid, behöver du betala för ett låsbyte.

Flytta abonnemang

Du har säkert flera abonnemang kopplade till din bostad, som du behöver se över när du flyttar. Internetabonnemang och elavtal är ett par exempel. Vissa avtal kan du ta med dig, andra måste du säga upp. Det är bra att vara ute i god tid. Vissa avtal har en lång uppsägningstid.

Anmäl till försäkringsbolaget

Det viktigt att du meddelar ditt försäkringsbolag att du flyttar. Om inte kan din hemförsäkring sluta att gälla.

Flyttanmälan och eftersändning av post

Slutligen behöver du anmäla till Skatteverket att du flyttat. När du gör en flyttanmälan ändras din folkbokföringsadress. Det är den adress myndigheter och vissa företag använder för att skicka post till dig. Du ska enligt lag vara folkbokförd där du bor och därför är det ditt ansvar att ordna flyttanmälan. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring, www.adressandring.se.

Med din hjälp blir vi bättre

Vi vill gärna veta hur du upplevt din tid hos oss. Efter du flyttat ut får du några frågor, som vi gärna vill att du svarar på. Dina åsikter är mycket viktiga för oss. Undersökningen genomförs av AktivBo och är anonym. Tack på förhand!