Hyra ut i andra hand

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand? Ansök om det – du har nämligen endast rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand om vi samtycker till andrahandsuthyrningen eller om hyresnämnden har lämnat tillstånd till andrahandsuthyrningen. Hyr du ut din lägenhet i andra hand utan samtycke från oss eller tillstånd från  hyresnämnden kan du omedelbart förlora din hyresrätt.

Har du fått en anställning på annan ort för en viss tid, ska du studera eller provbo som sambo? Då kan du ha rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand.

Du behöver skäl för uthyrningen

Skäl som kan godkännas är sjukdom, studier eller tillfälligt arbete på annan ort, längre utlandsvistelse,  särskilda familjeförhållanden och sambo på prov. Intyg och dokument ska bifogas i ansökningen (exempelvis anställningsintyg, registreringsintyg, studie-/antagningsbesked, kopior på dina bokade biljetter för resan eller läkarintyg om beskriver det vårdbehov som behövs för den personen som är sjuk), annars kan vi inte  godkänna ansökan.

Viktigt att tänka på i din ansökan

 • Du kan endast ansöka om att hyra ut din lägenhet i minst 4 månader och max 6 månader åt gången. Ansökningar för kortare tid än 4 månader och längre tid än 6 månader godkänns inte. Om du vill hyra ut längre behövs en ny ansökan och nytt tillstånd från oss.
 • Bifoga alla intyg och dokument med din ansökan för att vi ska kunna behandla den, annars kommer den att avslås och du får söka på nytt.
 • Skicka ansökan senast 6 veckor innan du vill att uthyrningen börjar. Det tar ofta 6–8 veckor för oss att kontrollera ansökan. Handläggningstiden är längre vid semestertider under sommaren och vid årsskifte - då kan det ta upp till 10-12 veckor.

Teckna avtal med andrahandshyresgästen

Upprätta ett avtal mellan dig och andrahandshyresgästen. Reglera mellan er vad som gäller avseende:

 • Uppsägningstid
 • Hyresinbetalning
 • Hemförsäkring

Vi rekommenderar att ni använder er av Fastighetsägarnas blankett:
Avtal om uthyrning av bostadshyreslägenhet i andra hand

Tänk på att du inte får göra någon vinst på andrahandsuthyrningen. Hyran måste vara skälig. Om lägenheten  hyrs ut i andra hand med möbler, utrustning, el, internet, bredband etc. får du ta ett tillägg för detta.

 • För fasta kostnader, såsom el, internet och bredband får du som förstahandshyresgäst ta ett tillägg som motsvarar självkostnaden.
 • För möbler och utrustning får du som förstahandshyresgäst ta ett tillägg om max 15 % av grundhyran.

Glöm inte att reglera hur ni ska göra med betalning för den faktiska el- och vattenförbrukningen.

Precis som när du själv bor i lägenheten är du, under tiden som du hyr ut lägenheten i andra hand, ansvarig för bl.a. att:

 • Betala hyran till Victoriahem i tid.
 • Ta hand om din lägenhet.
 • Grannarna inte störs.
 • Omgående anmäla fel i lägenheten till oss.

Även under tiden du hyr ut lägenheten till någon annan är det du som är ansvarig för lägenheten. Om den du hyr ut lägenheten till inte sköter sig kan vi säga upp ditt hyreskontrakt och du förlorar då din hyresrätt.

Ska du hyra i andra hand?

Om du ska hyra i andra hand är din hyresrelation med förstahandshyresgästen, inte med Victoriahem. Det innebär bland annat att du aldrig kan ta över förstahandskontraktet för lägenheten. Om du och den du hyr av kommer i konflikt kring hyra eller annat kan inte Victoriahem hjälpa dig med detta, eftersom vår avtalsrelation endast är med förstahandshyresgästen.

Det är inte tillåtet att hyra en lägenhet i andra hand utan samtycke från oss eller tillstånd från hyresnämnden. Hyran som förstahandshyresgästen erhåller av dig måste vara skälig (se längre ovan under rubriken ”Teckna avtal med andrahandshyresgästen” ovan). Utöver detta får du inte betala och förstahandshyresgästen får inte ta emot någon form av extra ersättning. Förstahandshyresgästen kan förlora sitt hyresavtal med omedelbar verkan om denne tar emot särskild ersättning av dig, vilket innebär att även ditt avtal kommer upphöra att gälla. Det är dessutom brottsligt. Om du får veta att någon begär extra ersättning för ett hyreskontrakt för någon av våra lägenheter får du gärna meddela oss det genom att kontakta oss på kundservice@victoriahem.se.

Ansök om att hyra ut i andra hand

Du ansöker digitalt med e-signering här på hemsidan. Tryck på knappen för att starta din ansökan.

Ansökan om att hyra ut i andra hand