2022-02-23

Lägenhetsinbrotten minskar i Järva

Omrchef, Spånga

För tio år sedan hade Järvaområdet i Stockholm flest lägenhetsinbrott i Sverige. Idag ligger antalet under rikssnittet.

"Det här visar att våra insatser har gett resultat för våra hyresgäster. Trygga hyresgäster trivs bättre i sina hem och mår bättre. Därför prioriterar vi frågan om trygghet i våra områden", säger Maria Höglund, områdeschef i Tensta och Rinkeby.

Att öka tryggheten i våra områden och för dig som hyresgäst är något som vi arbetar mycket med. Vi trygghetsvandrar, genomför trygghetsbesiktningar och gör förbättringar i våra hus, exempelvis genom att byta ut våra entréportar till Järvaporten. Järvaporten håller en hög säkerhetsklass. Det är en rejäl ståldörr med magnetlås i stället för mekaniska lås, som kan krångla.  

Tillsammans med Fastighetsägarföreningen i Järva har vi och de andra medlemmarna regelbundet trygghetsvandrat i våra områden. Vi har också genomfört trygghetsbesiktningar för att identifiera otrygga platser, som vi sedan arbetar med och utvecklar så att de blir tryggare.  

"Ökat samarbete med andra aktörer är en viktig satsning som kompletterar våra andra åtgärder och tillsammans har vi blivit smartare och starkare. Resultatet visar verkligen hur viktigt det är med samverkan i området", kommenterar regionchef Daniel S Mattsson.

Arkiv

2021-06-18

Vi skapar sommarjobb i Haninge

Läs mer

2021-06-14

Inflyttning i våra nybyggda lägenheter i Örebro

Läs mer

2021-06-14

Vårt arbete i Borås uppmärksammas

Läs mer

2021-06-11

Vår reaktion på marknadshyror

Läs mer

2021-06-11

Vi fortsätter vårt arbete med att lyfta Brandkärr

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen