2021-09-23

Energieffektiv förvaltning gör skillnad

Energieffektiv Förvaltning

Vår devis på Victoria Park är att vi gör skillnad på riktigt. Genom att vi väljer hållbara satsningar på energi och vatten såväl som ny teknik gör vi skillnad för våra boende och för miljön.

En viktig del i energiarbetet är att driftsäkra och driftoptimera våra fastigheter, så att vi använder resurserna smart och effektivt. Det leder till att husen håller längre, inomhusklimatet blir bättre för våra boende och vi minskar vår miljöbelastning.

Träffa vår energispecialist Jesper Olausson, som berättar om hur vi framtidssäkrar våra hus för längre hållbarhet.

Sedan vi 2018 förvärvade kvarteret Almen i Malmö har våra satsningar bland annat gett jämnare och behagligare inomhustemperatur samtidigt som vi sänkt fjärrvärmeförbrukningen med 20 procent och inköpt fastighetsel har halverats.

Detta har möjliggjorts genom bland annat:
• Installation av ny fjärrvärmecentral komplett med energieffektiva cirkulationspumpar och uppkopplad styr- och reglerutrustning.
• Installation av tryckstyrda frånluftsfläktar och komplett injustering av ventilationssystemet
• Injustering av värmesystemet, installation av termostater och rumsgivare för att säkerhetsställa en optimal inomhustemperatur
• Injustering av varmvattencirkulation

I kvarteret Cedern på Kamrergatan i Malmö har vår uppgradering och optimering av befintligt värmesystem gett en besparing på 18 procent i fjärvärmeförbrukning och inköpt fastighetsel med 36 procent.

I kvarteret Malmen vid Möllevångstorget i Malmö tar vi nästa steg i vår energieffektiva förvaltning. Efter optimering av värmesystem byter vi nu alla fönster för att möjliggöra ytterligare optimeringar. Alla 117 lägenheterna får energieffektiva fönster med bättre ljudisolering och spaltventiler för bättre ventilation vilket innebär förbättrad inomhusmiljö. Våra andra fönsterprojekt, bland annat i Linköping, har vi sett att såväl energianvändningen som koldioxidbelastningen minskat med 15 procent.

– Energieffektiv förvaltning är en del av Victoria Parks långsiktiga hållbarhetsarbete där vi bland annat ska minska vår köpta energi (el och värme) för fastighetsdrift med 30 procent jmf med 2015, säger Jesper Olausson och fortsätter:

– Genom att vi arbetar smart och systematiskt med hållbara lösningar får vi klimatsmarta hus med bra inomhusklimat samtidigt som vi förbättrar driftsäkerheten och får lägre kostnader. Energieffektiv förvaltning vinner alla på.

Arkiv

2024-05-13

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker

Läs mer

2024-04-25

Inas har koll på garaget i Husby

Läs mer

2024-03-27

Victoriahem i Västerås använder 30 procent mindre vatten

Läs mer

2024-03-25

Så fick Nesrin jobb hos Victoriahems entreprenör

Läs mer

2024-03-22

Så lyckas Victoriahem minska sin vattenförbrukning

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen