2023-11-16

Fattigdomen minskar i Herrgården på Rosengård

Minskad Fattigdom I Miljonprogrammet

Området Herrgården i Malmö, där Victoriahem har ägt lägenheter sedan 2013, är ett av landets mest ekonomiskt utsatta. Samtidigt är det ett av de områden där hushållens ekonomi förbättrats allra mest de senaste tio åren.

SVT uppmärksammar den positiva utvecklingen i ett nyhetsinslag.

– I det här området har man jobbat väldigt aktivt från civilsamhället, från myndigheter och kommunen för att förbättra standarden, säger Rickard Vråland, avdelningschef för ekonomiskt bistånd i Malmö kommun, i inslaget.

Positivt samarbeta med andra aktörer

I den del av Herrgården där Victoriahem äger fastigheter har den relativa fattigdomen (det vill säga andelen som har en inkomst som är mindre än 60 procent av medianinkomsten i landet) minskat från 82 procent 2013 till 68 procent 2021.

– Det är fortsatt höga siffror, men samtidigt en väldigt tydlig förbättring. Vi ska självklart vara ödmjuka, vi som bolag är bara liten del i utvecklingen. Det är genom samarbete med många andra aktörer, som polis, kommun och föreningsliv som något börjar vända, säger Victoriahems bosociala chef Jorunn Rådberg.

Positiv utveckling i fler bostadsområden

Det är inte bara i Herrgården utvecklingen går åt rätt håll. Trenden är densamma i de flesta av Victoriahems områden som klassificerats som utsatta av polisen.

– Utvecklingen i våra områden totalt sett är till och med bättre än medelvärdena i de kommuner vi verkar i. Det gäller i synnerhet de bostadsområden som polisen klassar som utsatta, vilket känns extra bra. Ett exempel är Bergsjön i Göteborg, där medianinkomsten ökade med 16 procentenheter bara mellan 2020 och 2021, säger Jorunn Rådberg.

Arkiv

2023-06-02

92 nya bostäder i Kållered är inflyttade

Läs mer

2023-05-31

Träffa oss under Järvaveckan

Läs mer

2023-05-22

Vad tycker hyresgästerna om oss som hyresvärd?

Läs mer

2023-05-08

1 000 återbrukade fönster på väg till Ukraina

Läs mer

2023-04-19

Samarbeten gör hyresvärdar mer effektiva

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen