2022-11-24

Tryggheten ökar i Nyköping

Tryggheten Ökar I Nyköping, Hemsidan

I Nyköping har den upplevda tryggheten under kvällar och nätter ökat till 85%, en ökning med 13 procentenheter sedan förra året. Det visar den årliga kundersökning som nyligen genomförts bland våra hyresgäster i Nyköping.

Det är undersökningsföretaget AktivBo som på uppdrag av Victoriahem genomfört undersökningen i Nyköping. Enkäten skickas ut varje år och delades ut till ca 300 hyresgäster i Brandkärr, Isaksdal och Stenkulla. I undersökningen ställs bland annat frågor kring hur du och dina grannar upplever ert område utifrån trivsel- och trygghetsaspekter.

Ökningen av den upplevda tryggheten i området visar att arbetet med samverkan och andra trygghetsskapande insatser har gett god effekt.

– Siffrorna visar att vi är på rätt väg. Jag är övertygad om att de trygghetsskapande insatserna som gjorts i områdena varit en nyckel i detta. Som ny och bättre belysning, ljusare färg i gångtunnlar och kulvertar och mindre buskar och träd som skymmer gång- och cykelvägar, säger Charbel Chamas Områdeschef i Nyköping.

Det finns flera studier kring vad som kan bidra till att den upplevda tryggheten i ett bostadsområde ökar. Val av färg och att ta bort skymmande träd och buskar är ett bra exempel. Bra belysning på rätt plats är ett annat. En upplyst gångtunnel kan exempelvis upplevas som otrygg om området runt tunneln är mörkt.

– Efter en genomgång av områdena för att lokalisera otrygga platser, kunde en åtgärdsplan tas fram med tydliga punkter på vad som behövde göras och var. Det gäller inte bara utomhus utan även trygghetsskapande insatserna i fastigheterna, i trapphus, källargångar och i hissar, fortsätter Charbel.   

Undersökningen visar också att den generella trivseln bland hyresgästerna i Nyköping ökar. 88 procent trivs i sitt område, en ökning med 5 procentenheter sedan förra året. 73 procent kan tänka sig att rekommendera någon att flytta till bostadsområdet, en ökning med 5 procentenheter.

– Det är en signifikant ökning även i den upplevda trivseln i områdena. Vi ska vara ödmjuka och inte ta något för givet. Arbetet fortsätter med att upprätthålla resultatet och att utveckla vårt arbete ännu mer, avslutar Charbel Chamas.

Arkiv

2023-06-02

92 nya bostäder i Kållered är inflyttade

Läs mer

2023-05-31

Träffa oss under Järvaveckan

Läs mer

2023-05-22

Vad tycker hyresgästerna om oss som hyresvärd?

Läs mer

2023-05-08

1 000 återbrukade fönster på väg till Ukraina

Läs mer

2023-04-19

Samarbeten gör hyresvärdar mer effektiva

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen