2022-06-14

Vi skapar hem för våra värdefulla insekter

Insektshotell i Katrineholm

Vi har satsat mycket på utemiljön i Katrineholm. Under året har vi bland annat satt upp nya pallkragar och insektshotell i våra områden.

För att hjälpa till att öka den biologiska mångfalden har vi satt upp insektshotell i våra områden. En rik biologisk mångfald är bra för miljön – inte minst för pollineringen. Nu kan fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor bosätta sig i våra insektshotell.

– Genom att sätta upp insektshotell i våra bostadsområden lockar vi nyttiga pollinerare som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor. Som tack så hjälper våra nya hyresgäster oss att förbättra skörden av frukt och bär samtidigt som de också hjälper till att motverka skadeinsekter”, säger Pierre Lundberg, områdeschef i Katrineholm och Örebro.

I anslutning till insektshotellen har vi satt upp pallkragar. De nya pallkragarna är till för alla våra hyresgäster som vill odla själva, och intresset har varit stort bland många. Även våra nya hyresgäster i insektshotellen uppskattar blommorna som växer intill deras nya hem.   

Arkiv

2022-10-19

Så tycker våra hyresgäster om vår service

Läs mer

2022-10-13

”Med delaktiga hyresgäster kan vi göra mer”

Läs mer

2022-10-12

Modell för hyresförhandlingar skyddar hyresgäster

Läs mer

2022-10-04

”Vi får positiv energi från nöjda hyresgäster”

Läs mer

2022-09-26

Så fungerar värmen i våra lägenheter

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen