2023-12-01

Gottsunda flyttas ned på polisens lista över utsatta områden

Trygghet I Gottsunda

Gottsunda i Uppsala-Knivsta flyttas ned ett steg från särskilt utsatt område till riskområde på polisens lista över utsatta områden i Sverige. Det är en betydelsefull förändring som är resultatet av ett långsiktigt socialt arbete.

Stadsdelen Gottsunda klassificerades i många år som ett särskilt utsatt område på Polismyndighetens lista över utsatta områden. Nu har klassningen flyttats ned till den näst högsta nivån, riskområde.

– Bakom det här positiva resultatet ligger ett långsiktigt samarbete mellan oss och andra fastighetsägare, lokala föreningar, polisen och kommunen. Vi satsar både på bosociala insatser och på upprustning, säger Daniel S Mattsson, regionchef för Victoriahem.

– ­En engagerad lokal förvaltning som skapar relationer och håller aktiviteter tillsammans med våra hyresgäster, samtidigt som vi investerar i utveckling av fastigheterna och området, är ett framgångsrikt koncept, säger Daniel S Mattsson.

Samarbete är en framgångsfaktor

En framgångsfaktor har varit samarbetet i fastighetsägarföreningen Platssamverkan i Gottsunda-Valsätra. Föreningen är organiserad i effektiva arbetsgrupper som gör praktiska insatser. Medlemmarna har också en etablerad samsyn på lägstanivån för klotter och renligheten i utomhusmiljön.

– Det gör stor skillnad att vi gör samma saker tillsammans, istället för att alla gör olika saker på varsitt håll, säger Jonas Hagström, bosocial utvecklare hos Victoriahem.

Bosocialt arbete vänder utvecklingen

Det bosociala arbetet har varit viktigt för att vända utvecklingen. Till exempel arrangerar Victoriahem i samverkan med andra områdesdagar för sina hyresgäster. De genomför även trygghetsvandringar för att identifiera otrygga platser och sätta in åtgärder som ökar säkerheten.

– Att satsa på unga har varit ett viktigt fokus för det bosociala arbetet. Sommarjobb och aktiviteter för ungdomar är en central insats. Det stärker ungas band till sitt område och bidrar till gemenskap och ökad tillit, säger Jonas Hagström.

Rent bostadsområde ökar tryggheten

Ett rent och prydligt bostadsområde ökar känslan av trygghet. För att hålla Gottsunda i gott skick, har förvaltningen anställt två miljövärdar med ansvar för områdets allmänna ytor och utemiljö.

– De bor i vårt närområde. Genom att anställa boende i Gottsunda skapar vi förtroende och kan lättare kommunicera vikten av ett rent och prydligt bostadsområde, säger Jonas Hagström.

– Att Gottsunda nu flyttas ned på polisens lista är ett kvitto på att våra gemensamma insatser gör skillnad. Det visar betydelsen av samverkan och helhetssyn i utvecklingsarbetet. Det viktigaste är att våra hyresgäster upplever att deras boende är tryggare. Vi ska fortsätta jobba i samma riktning för att öka tryggheten ännu mer, säger Daniel S Mattsson.

Arkiv

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

2024-05-13

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker

Läs mer

2024-04-25

Inas har koll på garaget i Husby

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen