Bosocialt arbete

Social hållbarhet är en viktig del i vår förvaltning. Livet i våra områden är mer än det innanför hemmets fyra väggar. Det är viktigt att vi erbjuder både moderna, bekväma bostäder samtidigt som vi bidrar till att skapa trygga och levande bostadsområden.

Mycket av vårt bosociala arbete bedrivs lokalt och anpassas till förutsättningar och behov i varje område. Vi vill uppmuntra till grannsamverkan eftersom goda grannar gemensamt skapar trivsel och trygghet. Genom satsningar som ger plats för möten mellan människor, våra boende och vår personal knyts kontakter och skapas relationer som ger samhörighet.

Våra satsningar på bland annat områdesdagar med aktiviteter, att vi erbjuder fotbolls- och simskola, genomför trygghetsvandringar och sponsrar läxhjälp bidrar till engagerade boende och att både de och våra områden mår bra.

Tillsammans

Det bosociala arbetet handlar om att åstadkomma en förändring från grunden. Hur de boende ser på sitt bostadsområde kan påverka självkänslan och hur de agerar. Genom att bland annat förstärka Vi-känslan och förändra hur våra hyresgäster ser på sitt område och varandra kan vi öka engagemanget. Det är tillsammans vi skapar förändringarna som lyfter bostadsområdena.

Vi kan åstadkomma mycket på egen hand, men för att skapa verklig förändring krävs att vi gör det tillsammans med andra. Vi arbetar aktivt för att ha goda och nära relationer och samarbeten med myndigheter, kommuner, organisationer, andra fastighetsägare och det lokala föreningslivet.

Som medlem i Sveriges Allmännytta kan vi även samverka med över 300 kommunala och privata fastighetsägare kring frågor om områdesutveckling och hyresrättens ställning.

Social klausul
En annan viktig del i framgången ligger i att utveckla ett nära samarbete med våra leverantörer och entreprenörer. I alla våra leverantörsavtal har vi en social klausul för att gemensamt bidra till ökad social hållbarhet. Exempelvis genom att anställa personer som varit miljövärdar hos oss, utveckla sommarjobb eller andra samarbeten riktade till boende i området.

 

Tre viktiga delar i vår hållbara förvaltning

Läs även om Kundfokus och Upprustning, som tillsammans med Bosocialt arbete utgör grunden i vårt förvaltningsarbete.