2023-12-01

Karlslund flyttas ned på polisens lista över utsatta områden

Trygghet I Landskrona1

Karlslund i Landskrona flyttas ned ett steg från riskområde till utsatt område på polisens lista över utsatta områden i Sverige. Det är en betydelsefull förändring som är resultatet av ett långsiktigt socialt arbete.

Stadsdelen Karlslund klassificerades i många år som ett särskilt utsatt område på Polismyndighetens lista över utsatta områden. 2021 ändrades klassningen till den näst högsta nivån, riskområde.

Nu har Karlslund flyttats ned ytterligare ett steg och rubriceras som utsatt område.

– Bakom det här positiva resultatet ligger ett långsiktigt samarbete mellan oss och andra fastighetsägare, lokala föreningar och kommunen. Sedan vi tog över fastigheterna på Silvergården för snart två år sedan har vi aktivt engagerat oss i den övergripande utvecklingen på Karlslund, säger Natali Stankovic, områdeschef för Victoriahem i Landskrona.

Det bosociala arbetet är grunden

Det bosociala arbetet har varit grundläggande för att vända utvecklingen. Till exempel arrangerar Victoriahem regelbundet områdesdagar och håller trygghetsvandringar tillsammans med andra lokala aktörer för att identifiera otrygga platser och sätta in åtgärder som ökar säkerheten.

– Vi erbjuder även sommarjobb till skolungdomar och sponsrar idrottsföreningar, vilket bidrar till ökad gemenskap och tillit. Insatserna har nu gett ett mycket glädjande avtryck, säger Edin Zametica, bosocial utvecklare hos Victoriahem.

Sanerar klotter i tidigt skede

Ett rent och prydligt bostadsområde ökar känslan av trygghet. För att hålla Silvergården i gott skick, har förvaltningen bland annat gett sin städentreprenör i uppdrag att sanera klotter löpande. Två miljövärdar har anställts med ansvar för områdets allmänna ytor.

– En av dem är vår hyresgäst, och den andra bor i vårt närområde. Genom att anställa våra hyresgäster skapar vi förtroende och kan lättare kommunicera vikten av att undvika nedskräpning och vikten av sopsortering, säger Edin Zametica.

Förvaltningen arbetar med ett helhetsperspektiv på trygghetsskapandet. Kameror har installerats på samtliga vindar och en del byggnader. Ett stort arbete pågår för att byta ut all belysning i allmänna utrymmen och utanför entréer. Och en förvaltningskoordinator har anställts för att förbättra informationen till hyresgästerna.

Hyresgästerna känner sig tryggare

Victoriahems hyresgäster känner sig också tryggare på Karlslund. Det visar en stor kundundersökning som vi skickade ut tidigt i somras via företaget AktivBo.

63 procent svarade att de känner sig trygga i området under kvällar och nätter. Det är fortfarande en låg nivå, men det är en ökning på över 13 procentenheter sedan 2022.

– Att våra hyresgäster känner att det har blivit en skillnad i deras bostadsområde är fantastiskt. Vårt mål är att fler boende ska engagera sig i sitt närområde och fortsätta utveckla det i rätt riktning, säger Natali Stankovic.

Arkiv

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

2024-05-13

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker

Läs mer

2024-04-25

Inas har koll på garaget i Husby

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen