2022-12-02

Tryggheten ökar i Köping

Gård på bostadshus på Tunadalsgatan i centrala Köping

I Köping har den upplevda tryggheten på kvällar och nätter ökat till 84 procent, vilket är en ökning med 10 procentenheter sedan förra året. Det visar den årliga kundersökning som nyligen genomförts bland våra hyresgäster i Köping.

Det är företaget AktivBo som på uppdrag av bostadsbolaget Victoriahem genomfört undersökningen i Köping. Enkäten skickas ut varje år och distribuerades till cirka 190 hushåll. I undersökningen ställs bland annat frågor kring hur du och dina grannar upplever ert område utifrån trivsel- och trygghetsaspekter.

Ökningen av den upplevda tryggheten i området visar att arbetet med samverkan och andra trygghetsskapande insatser har gett god effekt.

– Siffrorna visar att vi är på rätt väg. Jag är övertygad om att de trygghetsskapande insatserna som gjorts i områdena varit en nyckel i detta. Som ny och bättre belysning, asfaltering av gångvägar där det tidigare funnits gropar och mindre buskar och träd som skymmer gång- och cykelvägar, säger Magnus Munter, områdeschef för Köping hos Victoriahem. 

Det finns flera studier kring vad som kan bidra till att den upplevda tryggheten i ett bostadsområde ökar. Ett välstädat område och att ta bort skymmande träd och buskar är ett bra exempel. Bra belysning på rätt plats är ett annat. En upplyst gångväg kan exempelvis upplevas som otrygg om området runtom har många stora buskar som gör det mörkt.

– Vi genomför regelbundna trygghetsvandringar utomhus och inne i fastigheterna för att lokalisera otrygga platser. Resultatet blir underlag till åtgärdsplaner som visar vad vi behöver göra och var. Det resultera i trygghetsskapande insatser utomhus, i fastigheterna, i trapphus, källargångar och i miljörum. Vi byter ut dörrar för att minska inbrottsrisken och förbättrar städningen av gemensamma utrymmen där det behövs. Det är viktigt att det är helt, rent och snyggt, både inne och ute, fortsätter Magnus Munter.

Undersökningen från AktivBo visar också att den generella trivseln bland boende i Köping ökar. 90 procent trivs i sitt område, en ökning med 7 procentenheter jämfört med förra året.

87 procent av de boende i Köping kan tänka sig att rekommendera någon att flytta till området, en ökning med nästan 10 procentenheter.

– Vi tar inte något för givet utan är ödmjuka inför resultatet från AktivBo. Arbetet fortsätter för att bibehålla resultatet och att utveckla vårt arbete ännu mer, avslutar Magnus Munter.

Arkiv

2023-10-10

Överenskommelse med Hyresgästföreningen om hyran i Malmö

Läs mer

2023-09-25

Arshia jobbar för återvinningen i Vårby gård

Läs mer

2023-09-12

Hyresgäster i Rinkeby känner sig tryggare

Läs mer

2023-09-08

Färre skadedjur och nöjdare hyresgäster med moloker

Läs mer

2023-09-04

90 procent av boende i Köping nöjda med servicen

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen