2024-05-13

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker

Kundundersokning Till Victoriahems Hyresgaster

Varje år skickar Victoriahem ut en stor kundundersökning till sina hyresgäster. Svaren ger värdefulla insikter om hyresgästernas önskningar och behov.

Den 15 maj skickas en stor kundundersökning ut till hälften av Victoriahems hyresgäster. Här får de svara på frågor som handlar om städning av gemensamma utrymmen, kötiden till kundservice, bemötandet av medarbetarna, kvaliteten på lägenheterna och mycket mer.

Kundundersökningen skickas ut i samarbete med företaget AktivBo. På så sätt garanteras hyresgästerna att frågorna och deras svar behandlas opartiskt.

Frågorna är desamma som tidigare år och resultaten kan jämföras för att se om insatser har gjort någon skillnad för hur hyresgästerna upplever sitt boende.

Svaren hjälper också förvaltningarna att prioritera sitt arbete och ligger till grund för deras handlingsplaner. Det går att bryta ner svaren på både områden och fastigheter, vilket gör det möjligt att göra riktigt detaljerade planeringar.

Vann Kundkristallen två gånger

Både 2021 och 2022 vann Victoriahem AktivBos viktiga pris Kundkristallen som det företag med fler än 11 000 lägenheter som ökat sin kundnöjdhet allra mest. Utmärkelsen bygger helt på resultaten vi fått i våra kundundersökningar.

- Att vinna Kundkristallen visar att vårt arbete får genomslag hos våra hyresgäster, kommenterar Victoriahems vd Per Ekelund.

2023 fick Victoriahem ett serviceindex på 72,7 procent och 72,6 procent av hyresgästerna uppgav att de känner sig trygga i sitt boende. Under året som gått har förvaltningarna arbetat för att öka trivseln och tryggheten ännu mer.

Resultatet från årets kundundersökning kommer att ge ännu större förståelse för vilka insatser som behövs för att bygga riktigt trivsamma bostadsområden.  

Arkiv

2024-05-13

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker

Läs mer

2024-04-25

Inas har koll på garaget i Husby

Läs mer

2024-03-27

Victoriahem i Västerås använder 30 procent mindre vatten

Läs mer

2024-03-25

Så fick Nesrin jobb hos Victoriahems entreprenör

Läs mer

2024-03-22

Så lyckas Victoriahem minska sin vattenförbrukning

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen