2022-11-24

Tryggheten ökar i Järvaområdet

2035319 11 121 16 Photo Web

I Husby har den upplevda tryggheten under kvällar och nätter ökat med 23 procentenheter sedan förra året. Samtidigt uppger 72 procent av de tillfrågade hyresgästerna i Rinkeby och Tensta att de känner sig trygga i sitt bostadsområde, en ökning med 7 procentenheter. Det visar den årliga kundersökning som nyligen genomförts bland våra hyresgäster i Järva.

Det är företaget AktivBo som har genomfört kundundersökningen i Järvaområdet. Enkäten skickas ut varje år och delas ut till sammanlagt 1650 lägenheter i Husby, Rinkeby och Tensta. I undersökningen ställs bland annat frågor kring hur du och dina grannar upplever ert område utifrån trivsel- och trygghetsaspekter.

Ökningen av den upplevda tryggheten i området visar att arbetet med samverkan och andra trygghetsskapande insatser har gett god effekt.

– Siffrorna är ett kvitto på att vi är på rätt väg i Järva. Jag är övertygad om att samarbetet med andra aktörer, exempelvis kommunen och andra fastighetsägare, varit en nyckel i detta. Det handlar om ett systematiskt och gemensamt trygghetsarbete, säger Daniel S Mattsson, regionchef för Region Stockholm Norra.

Förutom en ökad upplevd trygghet hos våra hyresgäster har insatserna bidragit till färre inbrott och mindre skadegörelse. För tio år sedan hade Järvaområdet i Stockholm flest lägenhetsinbrott i Sverige. Sedan 2020 ligger antalet under rikssnittet enligt en sammanställning från den lokala fastighetsägarföreningen i Järva.

– Tar vi resultaten från AktivBo och lägger ihop med den sammanställning som Fastighetsägarföreningen i Järva har gjort så kan vi dra slutsatsen att det skett en stor förändring i både faktisk och upplevd trygghet. Det är ett resultat som bland annat kan kopplas till regelbundna trygghetsvandringar i områdena, trygghetsbesiktningar av fastigheterna och trygghetsvärdar som syns ute i områdena under kvällar och helger, fortsätter Daniel S Mattsson.

Kundundersökningen visar också att den generella trivseln ökar. 63 procent av våra hyresgäster trivs i sitt område, en ökning med 9 procentenheter jämfört med förra året. 61 procent kan tänka sig att rekommendera någon att flytta till området, en ökning med 9 procentenheter. 

– Det är en stor ökning även i den upplevda trivseln i områdena. Vi ska vara ödmjuka kring att det är en ökning som sker från relativt låga nivåer, men att det går åt rätt håll är helt klart, menar Daniel S Mattsson.

 

Arkiv

2024-05-13

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker

Läs mer

2024-04-25

Inas har koll på garaget i Husby

Läs mer

2024-03-27

Victoriahem i Västerås använder 30 procent mindre vatten

Läs mer

2024-03-25

Så fick Nesrin jobb hos Victoriahems entreprenör

Läs mer

2024-03-22

Så lyckas Victoriahem minska sin vattenförbrukning

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen