Om din lokal

Vi vill ha långsiktiga hyresförhållande och för oss är det viktigt att rätt hyresgäst hamnar på rätt plats i rätt lokal. Våra grundkrav för att hyra lokal är:

 • Företagets verksamhet ska bidrar positivt till området.
 • Företaget ska vara registrerad på Bolagsverket och ha F-skattesedel.
 • En kreditupplysning görs på alla potentiella hyresgäster. Den får inte visa på betalningsanmärkningar.
 • En ekonomisk säkerhet krävs om 3-5 månadshyror.

Det är mycket att tänka på när vid tillträde. Vi tipsar om några saker:

 • Elabonnemang Teckna två separata abonnemang; ett för elnätet och ett abonnemang för själva elen. Elabonnemang ingår inte i hyran.
 • Försäkring Teckna en försäkring för lokalen om du inte redan har gjort det. Försäkring ingår inte i hyran.
 • Internet Teckna abonnemang och utrustning för internet. Internet ingår inte i hyran.
 • Adressändring Glöm inte heller att anmäla adressändring från din gamla lokal.

Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen beträffade skötsel/utbyte och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd. Under bilaga Gränsdragningslista kan man se vad man som hyresgäst har för förpliktelser och vad vi som hyresvärd ansvarar för.

Vi ansvarar oftast för

 • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, tak och gemensamma entréporter).
 • Fastighetens installationer såsom vatten, värme, ventilation.
 • Renhållning av allmänna utrymmen.
 • Snöröjning och halkbekämpning (när lokalen angränsar till Hyresvärdens fastighet)

Du ansvarar oftast för

 • Lokalens inre underhåll när kommer till golv, väggar, tak.
 • Installationer och utrustning som du själv har installerat.
 • Om lokalen behöver fräschas upp kan det ske på egen hand förutsatt att arbetet blir fackmannamässigt utfört. 
 • Om lokalen behöver byggas om, måste du först ha ett skriftligt godkännande av hyresvärden. Kontakta oss på lokal@victoriahem.se om du går i ombyggnadstankar.

Du ansvarar även för att anmäla fel i lokalen, som enligt hyresavtalet inte ligger på Hyresgästens ansvar.

Läs även Andrahandsuthyrning och överlåtelse

Vi hänvisar i första hand till Mina sidor för serviceanmälan – där kan du anmäla fel när som helst dygnet runt.

Du är givetvis välkommen att ringa, mejla eller besöka oss under våra öppettider. När vi håller stängt hanteras akuta ärenden av jouren. Kontakta oss 

Vilka fel kan jag anmäla?

Du ska anmäla fel i lokalen, som enligt hyresavtalet inte är ditt ansvar.

Kolla avtalsbilagan Gränsningsdragningslista om du är osäker.

Uppsägningstid och överenskommen hyrestid står i ditt hyresavtal.

Du kan säga upp hyresavtalet när som helst under hyrestiden, men hyrestiden i avtalet måste alltid fullföljas.

Om du vill avsluta ditt hyresavtal innan hyrestidens slut, ska du mejla oss på lokal@victoriahem.se så kan vi se över möjligheterna till att hitta en lösning för en tidigare avflytt.

Avflyttningsbesiktning

När du återlämnar lokalen ska den återlämnas i ett godkänt skick. Därför utförs en besiktning inför avflytt. Om det blivit skador eller onormalt slitage på lokalen så ansvarar du för att antingen reparera dessa, eller stå för kostnaden för att få dem reparerade. Alla reparationer ska utföras fackmannamässigt. 

Tänk på följande:

 • Boka tid för besiktning i god tid. Då får du även information kring vad du behöver tänka på inför avflytt. Bokning sker på kundservice@victoriahem.se
 • Dina tillhörigheter samt inredning som du själv satt upp i lokalen ska tas ner innan avflytt.
 • Lokalen ska vara städad och i godkänt skick när du lämnar nycklarna. 

Abonnemang/Adressändring

Kom ihåg att säga upp avtal/abonnemang för verksamheten i lokalen. Exempelvis elavtal, fiberuppkoppling och försäkring. Glöm inte heller att anmäla adressändring.

Om du vill hyra ut din lokal i andra hand måste du först kontakta oss och be om tillstånd. Tänk på att du behöver vara ute i god tid. 

För att få hyra ut i andra hand ska det uppstå särskilda skäl, som gör att verksamheten under en tid inte kan drivas av förstahandshyresgästen.

Så här går det till

 • Mejla din ansökan till lokal@victoriahem.se
 • Du får en blankett av oss, som ska fyllas i av både kontraktsinnehavare och den förslagna andrahandshyresgästen.

Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att hyreskontraktet sägs upp.

Ansvar under andrahandsuthyrning

Du som förstahandshyresgäst/kontraktsinnehavare är under hela uthyrningsperioden fullt ansvarig för lokalen. Det innebär att du ansvarar för hyresbetalningar, eventuella störningar och skador som kan uppstå under andrahandsuthyrningen. Skulle problem uppstå under uthyrningsperioden så kan du som förstahandshyresgäst bli uppsagd eller skadeståndsskyldig.  

Enligt hyreslagen ska man ha hyrt i minst tre (3) år för att ha rätt att överlåta sin lokal. Man måste dessutom överlåta lokalen till någon som också kan ta över din verksamhet. Om man hyrt lokalen i mindre än tre (3) år, måste det finnas synnerliga skäl till överlåtelsen. Kontakta oss på lokal@victoriahem.se för hjälp.

Ditt ansvar vid överlåtelse

Lokalen överlåtes i befintligt skick med eventuella fel och brister. Övertagande hyresgäst övertar ansvaret för återställningsskyldigheten enligt hyresavtalet.

Vi hjälper alla lokalhyresgäster att skapa konto på Mina sidor.

Mejla följande uppgifter till kundservice@victoriahem.se så skapar konto åt er: Organisationsnummer, Objektnr, Namn, Mobilnr, Mejl.

Tänk på:

 • Om din organisation endast hyr ett objekt och har en användare, efterfrågas endast informationen ovan.
 • Om din organisation hyr flera objekt och vill skapa flera användare för att anmäla fel (serviceanmälan), efterfrågas samma information för respektive objekt.

Klicka på "Glömt lösenord" på inloggningssidan och ange ditt personnummer som är ditt användarnamn för kontot. Du får sedan en länk och återställningskod på din mejl där du får skapa ett nytt lösenord.