Uthyrningspolicy

För att skapa trivsamma och attraktiva bostadsområden med nöjda hyresgäster arbetar vi efter en gemensam uthyrningspolicy. Det innebär att vi inte har någon bostadskö eller något poängsystem.

Victoriahem eftersträvar en blandad hyresgästsammansättning, det vill säga både äldre och yngre, studerande, arbetande, barnfamiljer och pensionärer. Detta innebär att vi förbehåller oss rätten att fritt välja bland sökande till våra lägenheter. Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande. 

Våra grundkrav för att hyra bostad

Grundkraven gäller i samtliga städer med undantag för Stockholm och Landskrona. Läs våra grundkrav i Stockholm respektive Landskrona.

För att söka lägenhet ska våra grundkrav kunna styrkas. 

 • Den/de sökande ska ha fyllt 18 år och personligen närvara på visningen av lägenheten.
 • Sökande ska ha en fast bruttoinkomst på minst 2 gånger hyran. Inkomsten före skatt är baserad på arbete, ålderspension, studiemedel, sjukersättning eller aktivitetsersättning. 
 • Vissa bidragsformer kan medräknas som komplement till angivna inkomsttyper som bostadsbidrag.
 • Försörjningsstöd eller etableringsersättning godkänns inte.
 • Borgensman godkänns i vissa fall.
 • En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan. Den får inte visa på betalningsanmärkningar eller skulder.
 • Sökande ska ha goda boendereferenser.
 • Det ska finnas en gällande hemförsäkring.
 • Antalet personer boendes i bostaden ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. 
 • Vi erbjuder inte generationsboende. Det innebär att vi godkänner inte att föräldrar och vuxna barn skriver på hyreskontrakt tillsammans för en gemensam lägenhet.

 

Kontakta oss om någon begär ersättning för hyreskontrakt

Det förekommer ibland att den som söker bostad blir erbjuden ett hyreskontrakt mot betalning.

Vi på Victoriahem begär aldrig betalt för hyreskontrakt. Det är brottsligt att göra det. Det är också brottsligt att betala för ett hyreskontrakt.

Om du får veta att någon begär ersättning för ett hyreskontrakt för någon av våra lägenheter får du gärna meddela oss det genom att kontakta oss på  kundservice@victoriahem.se.

 

Om du redan är boende hos oss och vill söka ny bostad hos oss vill vi att du uppfyller följande:

 • Du ska ha bott hos oss i minst 12 månader.
 • Du ska ha betalt hyran i tid och inte stört dina grannar.
 • Du ska ha godkänd inkomst och inte ha några betalningsanmärkningar.
 • Besiktning av nuvarande lägenhet ska utföras, och eventuella skador i samband med besiktningen ska betalas, före avtalsskrivning på ny lägenhet.
 • Bor du i en orenoverad lägenhet kan du få förtur, i första hand inom samma stad där du bor idag.

Våra grundkrav för fordonsplatser

 • Kontraktsinnehavaren ska vara 18 år och inneha körkort.
 • Fordon som använder fordonsplatsen ska vara försäkrat och i körbart skick.
 • Fordonsplatsen får enbart användas för uppställning av fordon.
 • Om hyresvärden påpekar att fordonet behöver flyttas eller på annat sätt tas om hand ska kontraktsinnehavaren skyndsamt åtgärda påpekandet.
 • Fordonsplatsen får inte överlåtas eller hyras ut i andra hand.

Våra grundkrav för att hyra lokal

Vi vill ha långsiktiga hyresförhållande och för Victoriahem är det viktigt att rätt hyresgäst hamnar på rätt plats i rätt lokal. Följande ska uppfyllas:

 • Företagets verksamhet ska bidrar positivt till området.
 • Företaget ska vara registrerad på Bolagsverket och ha F-skattesedel.
 • En kreditupplysning görs på alla potentiella hyresgäster. Den får inte visa på betalningsanmärkningar.
 • En ekonomisk säkerhet krävs om 3-5 månadshyror.