Uthyrningspolicy Stockholm

I Stockholm samarbetar vi med Bostadsförmedlingen i Stockholm, som förmedlar våra lediga lägenheter där.

För att skapa trivsamma och attraktiva bostadsområden med nöjda hyresgäster eftersträvar vi en blandad hyresgästsammansättning, det vill säga både äldre och yngre, studerande, arbetande, barnfamiljer och pensionärer. 

Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande. 

Våra grundkrav för att hyra bostad i Stockholm

För att söka lägenhet ska våra grundkrav kunna styrkas. 

  • Den/de sökande ska ha fyllt 18 år och personligen närvara på visningen av lägenheten.
  • Sökande ska ha en fast bruttoinkomst på minst 3 gånger hyran. Inkomsten före skatt är baserad på arbete, ålderspension eller studiemedel.
  • Vissa bidragsformer kan medräknas som komplement till angivna inkomsttyper som bostadsbidrag.
  • Försörjningsstöd eller etableringsersättning godkänns inte.
  • En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan. Du får inte ha obetalda skulder hos Kronofogden. Max 3 anmärkningar accepteras, de ska vara äldre än 12 månader och det totala beloppet får vara max 5000 kr.
  • Sökande ska ha goda boendereferenser.
  • Det ska finnas en gällande hemförsäkring.
  • Antalet personer boendes i bostaden ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. 
  • Vi erbjuder inte generationsboende. Det innebär att vi godkänner inte att föräldrar och vuxna barn skriver på hyreskontrakt tillsammans för en gemensam lägenhet.
Till Bostadsförmedlingen i Stockholm