Uthyrningspolicy i Landskrona stad

För att skapa trivsamma och attraktiva bostadsområden med nöjda hyresgäster i Landskrona arbetar vi efter uthyrningspolicyn som gäller inom Landskrona stad. Policyn är framtagen av Landskrona Stadsutveckling AB tillsammans med privata fastighetsägare, stadens fastighetsbolag och stadens myndigheter. 

Victoriahem eftersträvar en blandad hyresgästsammansättning, det vill säga både äldre och yngre, studerande, arbetande, barnfamiljer och pensionärer. Detta innebär att vi förbehåller oss rätten att fritt välja bland sökande till våra lägenheter. Det innebär att vi inte har någon bostadskö eller något poängsystem.

Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande.

Våra grundkrav för att hyra bostad i Landskrona

För att söka lägenhet ska våra grundkrav kunna styrkas.

 • Den/de sökande ska ha fyllt 18 år och personligen närvara på visningen av lägenheten.
 • Sökande ska ha en fast bruttoinkomst. Hyran bör högst uppgå till en tredjedel av bruttoinkomsten. Inkomsten före skatt är baserad på arbete, ålderspension, studiemedel, arbetslöshetskassa och inkomst av kapital.
 • Vissa bidragsformer kan medräknas som komplement till angivna inkomsttyper som bostadsbidrag.
 • Försörjningsstöd eller etableringsersättning godkänns inte.
 • Borgensman godkänns i vissa fall.
 • En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan. Den får inte visa på betalningsanmärkningar eller oreglerade hyresskulder.
 • Sökande ska visa på god hyressed, genom att inte vara föremål för anmälningar gällande störande
  beteende eller misskött bostad. Med anledning av detta skall referenser inhämtas från tidigare
  boenden, referenser äldre än två år godkänns inte.
 • Det ska finnas en gällande hemförsäkring.
 • Antalet personer boendes i bostaden ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
 • Vi erbjuder inte generationsboende. Det innebär att vi godkänner inte att föräldrar och vuxna barn skriver på hyreskontrakt tillsammans för en gemensam lägenhet.
Sök ledigt i Landskrona