Uthyrningspolicy i Landskrona stad

För att skapa trivsamma och attraktiva bostadsområden med nöjda hyresgäster i Landskrona arbetar vi efter uthyrningspolicyn som gäller inom Landskrona stad. Policyn är framtagen av Landskrona Stadsutveckling AB tillsammans med privata fastighetsägare, stadens fastighetsbolag och stadens myndigheter. 

Victoriahem eftersträvar en blandad hyresgästsammansättning, det vill säga både äldre och yngre, studerande, arbetande, barnfamiljer och pensionärer. Detta innebär att vi förbehåller oss rätten att fritt välja bland sökande till våra lägenheter. Det innebär att vi inte har någon bostadskö eller något poängsystem.

Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande.

Våra grundkrav för att hyra bostad i Landskrona

För att söka lägenhet ska våra grundkrav kunna styrkas.

 • Den/de sökande ska ha fyllt 18 år och personligen närvara på visningen av lägenheten.
 • Sökande ska ha en fast bruttoinkomst. Hyran bör högst uppgå till en tredjedel av bruttoinkomsten. Inkomsten före skatt är baserad på arbete, ålderspension, studiemedel, arbetslöshetskassa och inkomst av kapital.
 • Vissa bidragsformer kan medräknas som komplement till angivna inkomsttyper som bostadsbidrag.
 • Försörjningsstöd, etableringsersättning eller etableringsbidrag godkänns inte.
 • Borgensman godkänns i vissa fall.
 • En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan. Den får inte visa på betalningsanmärkningar eller oreglerade hyresskulder.
 • Sökande ska visa på god hyressed, genom att inte vara föremål för anmälningar gällande störande
  beteende eller misskött bostad. Med anledning av detta skall referenser inhämtas från tidigare
  boenden, referenser äldre än två år godkänns inte.
 • Det ska finnas en gällande hemförsäkring.
 • Antalet personer boendes i bostaden ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Antal boende i lägenheter bör ej överskrida två personer per sovrum. Som hyresgäst förbinder du dig att inte utan skriftligt medgivande från hyresvärden låta fler än det antal personer som hyreskontraktet avser samtidigt bo i lägenheten.
 • Vi erbjuder inte generationsboende. Det innebär att vi godkänner inte att föräldrar och vuxna barn skriver på hyreskontrakt tillsammans för en gemensam lägenhet.

Så hanteras dina personuppgifter

När du registrerar dig så behandlar Victoriahem dina personuppgifter. Nedan kan du läsa mer om personuppgifts­behandling på Victoriahem.

Du ansvarar själv för att alla uppgifter och intyg om dig stämmer och är aktuella. Logga in på ”Min sida” om något behöver uppdateras eller ändras.

När du blir aktuell för en lägenhet kommer vi att kontrollera de handlingar du skickat in för att visa vilka inkomster du har. Vi kontrollerar din folkbokföring, antal personer som ska bo i lägenheten samt tar kreditupplysning innan du blir aktuell för visning. Vi kommer även ta referenser från ditt nuvarande boende innan du blir aktuell för hyreskontrakt.

 • Ditt sökandekonto raderas om du inte loggar in under 12 månader.
 • Om du svarar nej till fem visningar eller inte svarar alls till två visningar under senaste sex månaderna, spärras ditt sökandekonto i sex månader från att göra nya intresseanmälningar.
 • Om du uteblir utan skäl vid bokade visningar eller lämnar återbud till lägenheten innan du tecknat kontraktet spärras ditt sökandekonto i sex månader.
 • Om du varit på flera visningar under året och tackat nej till samtliga kan andra sökande prioriteras.

Om du lämnar in falska intyg

Du blir spärrad från att söka lägenhet under tolv månader om du lämnar in falska intyg. Har vi startat en utredning om vad som har blivit fel så blir du spärrad tills utredningen är klar. Vi gör alltid en polisanmälan om vi bedömer handlingen som brottslig.

Om du redan är boende hos oss och vill söka ny bostad hos oss vill vi att du uppfyller följande:

 • Du ska ha bott hos oss i minst 12 månader.
 • Du ska ha betalt hyran i tid och inte stört dina grannar.
 • Du ska ha godkänd inkomst och inte ha några betalningsanmärkningar.
 • Besiktning av nuvarande lägenhet ska utföras, och eventuella skador i samband med besiktningen ska betalas, före avtalsskrivning på ny lägenhet.
 • Bor du i en orenoverad lägenhet kan du få förtur, i första hand inom samma stad där du bor idag.

Våra grundkrav för fordonsplatser

 • Kontraktsinnehavaren ska vara 18 år och inneha körkort.
 • Fordon som använder fordonsplatsen ska vara försäkrat och i körbart skick.
 • Fordonsplatsen får enbart användas för uppställning av fordon.
 • Om hyresvärden påpekar att fordonet behöver flyttas eller på annat sätt tas om hand ska kontraktsinnehavaren skyndsamt åtgärda påpekandet.
 • Fordonsplatsen får inte överlåtas eller hyras ut i andra hand.

Våra grundkrav för att hyra lokal

Vi vill ha långsiktiga hyresförhållande och för Victoriahem är det viktigt att rätt hyresgäst hamnar på rätt plats i rätt lokal. Följande ska uppfyllas:

 • Företagets verksamhet ska bidrar positivt till området.
 • Företaget ska vara registrerad på Bolagsverket och ha F-skattesedel.
 • En kreditupplysning görs på alla potentiella hyresgäster. Den får inte visa på betalningsanmärkningar.
 • En ekonomisk säkerhet krävs om 3-5 månadshyror.