2022-12-20

Tryggheten ökar i Örebro

Victoriahem Örebro (2)

I Örebro har den upplevda tryggheten bland boende under kvällar och nätter ökat till 75%, en ökning med nästan 9 procentenheter sedan förra året. Det visar den årliga undersökning som nyligen genomförts bland boende i Örebro.

Det är undersökningsföretaget AktivBo som på uppdrag av oss på Victoriahem genomfört undersökningen. Enkäten skickas ut varje år och delas ut till ca 300 hushåll i Brickebacken och Varberga. I undersökningen ställs bland annat frågor kring hur du och dina grannar upplever ert område utifrån trygghetsaspekter.

Ökningen av den upplevda tryggheten i området visar att arbetet med samverkan och andra trygghetsskapande insatser har gett god effekt.

– Siffrorna visar att vi är på rätt väg i Örebro. Jag är övertygad om att de trygghetsskapande insatserna som gjorts i områdena varit en nyckel i detta. Som trygghetsvandringar, ny och bättre belysning och mindre buskar och träd som skymmer gång- och cykelvägar. säger Pierre Lundberg Områdeschef hos Victoriahem i Örebro.

Det finns flera studier kring vad som kan bidra till att den upplevda tryggheten i ett bostadsområde ökar. Val av färg och att ta bort skymmande träd och buskar är ett bra exempel. Bra belysning på rätt plats är ett annat. En upplyst gångtunnel kan exempelvis upplevas som otrygg om området runt tunneln är mörkt.

– Tillsammans med den lokala hyresgästföreningen har vi genomfört trygghetsvandringar ute i områdena och kunnat lokalisera platser som kan upplevas som otrygga. Detta har sedan använts som underlag till en åtgärdsplan med tydliga punkter på vad som behöver göras och var. Det gäller inte bara utomhus utan även trygghetsskapande insatserna i fastigheterna. Våra trapphus har fått ny ljusare färg och entréer har fräschats upp, fortsätter Pierre. 

Den upplevda tryggheten bland boende under kvällar och nätter har ökat med 10 procentenheter. Det är en signifikant ökning.  

– Vi ska vara ödmjuka och inte ta något för givet. Arbetet fortsätter med att upprätthålla resultatet och att utveckla vårt arbete ännu mer, avslutar Pierre Lundberg.

Arkiv

2024-07-16

Victoriahems hyresgäster är nöjda med servicen

Läs mer

2024-07-05

Nya löparbanor uppmuntrar till mer rörelse hos barn och unga

Läs mer

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen