2022-09-01

Många bäckar små minskar elanvändningen

Earth Hour För Klimatet Och Hållbarheten (1)

Victoriahem ska minska användningen av energi i sina fastigheter med 30 procent till år 2030. Genom att involvera all personal och alla hyresgäster i arbetet ska målet nås snabbt och effektivt. Större investering i ny teknik är viktigt men alla kan bidra. Många bäckar små är filosofin.

Som en stor hyresvärd har Victoriahem både ett stort ansvar för och en god möjlighet att göra stora minskningar av utsläpp. Vi har tydliga mål för detta och den senaste uppföljningen visar att vi är på rätt väg.

- Ett av våra viktiga mål är att minska vatten- och energianvändningen med 30 procent jämfört med 2015 års nivåer. Genom förbättringar av våra byggnader har vi redan nu, med åtta år kvar till målet, minskat vår användning med 20 procent avseende el och fjärrvärme, säger energi- och miljöchef Per-Otto Bengtsson.

- Under sommaren har vi startat en intern kampanj som vi kallar för ”leta eltjuvar”. Den går ut på att alla medarbetare uppmanas att leta efter belysning som är tänd dagtid, fläktar som ventilerar tomma lokaler, pumpar som går mitt i sommaren, datorer och kopieringsmaskiner som står på när vi inte är där. Bara genom att upptäcka dessa eltjuvar och stänga av dem kan vi spara mycket energi, berättar han.

Detsamma gäller för våra hyresgäster som vill minska sin klimatpåverkan och samtidigt spara pengar. Genom tips och uppmaningar i sociala medier och på Mina sidor ber vi hyresgästerna leta eltjuvar i sina lägenheter. Några tips är: frosta av kyl och frys, rengör torktumlare, byt till led-lampor, laga mat med locket på kastrullen och dra ut laddare som inte används.

Investeringar i energibesparande teknik och underhåll av fastigheterna bidrar också till att minska på användningen av energi. Genom att använda fjärrvärme istället för elradiatorer, hålla rätt temperatur på kylanläggningar och ventilationssystem och göra rent teknisk utrustning så att inte fläktarna använder onödigt mycket el kan mycket energi tas tillvara. 

- Många bäckar små är filosofin. Vi tror att vi kan spara fem procent på energiförbrukningen genom att ”leta eltjuvar” i våra byggnader. Genom investeringar i modern teknik har vi sett orter i vårt bestånd som gjort besparingar på 30 procent per år genom byte av teknisk utrustning och belysning, säger Per-Otto.

Arkiv

2024-04-25

Inas har koll på garaget i Husby

Läs mer

2024-03-27

Victoriahem i Västerås använder 30 procent mindre vatten

Läs mer

2024-03-25

Så fick Nesrin jobb hos Victoriahems entreprenör

Läs mer

2024-03-22

Så lyckas Victoriahem minska sin vattenförbrukning

Läs mer

2024-02-19

Våra förvaltningar i Haninge utsedda till Årets eldsjäl

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen