2022-10-28

Alla positiva till återbruk vid renoveringar

Aterbruk Agenda2030

Återbruk är en het fråga i fastighetsbranschen. Genom att återanvända produkter i lägenheter kan klimatavtrycket minskas ordentligt. Och det tycker både fastighetsägare och hyresgäster är positivt.

Nyligen genomförde återbruksnätverket i Östergötland en undersökning bland hyresgäster och personer i bostadskö om återbruk i hyreslägenheter.

Det visade sig att två tredjedelar var positiva till att bo i en lägenhet som renoverats med återbrukade produkter. En tredjedel tyckte till och med att en lägenhet som renoverats med återbrukat material är mer attraktiv än en som renoverats med nytt material.

- Det här resultatet ökar vårt engagemang för att jobba ännu hårdare med att minska vårt klimatavtryck. Självklart stärks vårt självförtroende att ta oss an uppgiften av våra boendes höga acceptans, kommenterar vår energi- och miljöchef Per-Otto Bengtsson entusiastiskt.

Nödvändig logistik vid återbruk

Återbruk betyder att man vid renoveringar tar tillvara på och sparar exempelvis spisar, kylskåp, blandare och badrumsskåp som är i gott skick, för att sedan återanvända dem vid reparationer.

Det är en hel del logistik inblandat – ofta skrymmande saker måste förvaras någonstans och kunna transporteras vid olika tidpunkter.

Pilotprojekt om återbruk i Örebro

Vi vill nu utforska hur vi kan öka mängden återbrukat material i vår förvaltningsprocess. Genom Sveriges allmännyttas klimatinitiativ är vi därför med i ett pilotprojekt i Örebro. Vårt mål med pilotprojektet är att fördubbla mängden återbrukade produkter i våra bostadsbestånd i Örebro under 2023 jämfört med 2021.

- Det känns väldigt naturligt att vi genomför detta projekt i Örebro. Här har vi redan ett strukturerat sätt att hantera återbrukat material på.

- Vi har redan gjort stora insatser i våra fastigheter för att minska vårt klimatavtryck, vilket har bidragit till ett minskat utsläpp av koldioxid med cirka 140 ton per år, säger Pierre Lundberg, områdeschef för Victoriahem i Örebro.

I Örebro finns också ett starkt stöd från våra hyresgäster för arbetet med att stärka hållbarheten. I vår stora kundundersökning som gick ut till hyresgästenar i år, var hela 97,4 procent av de som svarat positiva till våra ansträngningar att bidra till en hållbar utveckling.

Återbruk ger stora minskningar av utsläpp

De pilotprojekt som genomförts med renoveringar av lägenheter med återanvända material har visat att utsläppen kan minskas med upp till 75 procent – en mycket glädjande siffra.

I dagsläget är återbruk dock i sin linda och det är mycket som behöver vara på plats för att processen ska bli riktigt effektiv. Pilotprojekten visar att det kostar lika mycket att renovera med återbrukade produkter som med nya, bland annat för att det går åt mer tid till att ta hand om och reparera dem.

- Byggsektorn i Sverige genererar cirka tolv miljoner ton avfall årligen, vilket är runt en tredjedel av allt avfall i Sverige. Samtidigt skulle mycket av det som slängs kunna återanvändas, konstaterar Elise Nyhlén, miljöspecialist på Victoriahem.

Mer återbruk ger mindre avfall

Ju mer fastighetsbranschen återanvänder produkter, desto mindre avfall bildas. Såväl resursutvinning som produktion och hantering av kasserade varor skapar utsläpp. Mer återbruk bidrar till minskad klimatpåverkan och en mer hållbar bostadssektor.

- Mina och Victoriahems förväntningar är att vi genom pilotprojektet i Örebro ska hitta arbetssätt som gör att vi inom något år ska kunna öka mängden återbrukat material i hela bolaget. Detta kommer att vara bra för miljön men också frigöra resurser som vi kan använda på andra ställen, avslutar Per-Otto.

 

Återbruksnätverket i Östergötland startades av Sweco 2019. Ägare till rapporten om hyresgästernas attityd till återbruk är Sweco, Victoriahem, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Lundbergs och Stångåstaden.

Arkiv

2023-04-05

Så kan vi förebygga vräkningar av hyresgäster

Läs mer

2023-03-23

Statens servicecenter blir hyresgäster hos Victoriahem

Läs mer

2023-03-20

Så minskades vattenförbrukningen med 17 procent

Läs mer

2023-02-15

Nu är det dags att söka sommarjobb

Läs mer

2023-02-10

Vi har vunnit Kundkristallen!

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen