Visselblåsning

Vi värnar om en sund och öppen kultur, där varje medarbetare har ett ansvar att följa gällande regelverk och agera etiskt. Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Men ibland kan det hända saker som kräver en annan hantering.

Vår visselblåsartjänst ger dig möjlighet att anonymt och konfidentiellt kan anmäla missförhållanden till en extern och oberoende rådgivare. Detta är en viktig säkerhetsventil för både oss och för dig som medarbetare.