Visselblåsning

Vi värnar om en sund och öppen kultur, där varje medarbetare har ett ansvar att följa gällande regelverk och agera etiskt. Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Ibland kan det hända saker som kräver en annan hantering. 

Oavsett är det viktigt för oss att problem eller allvarligare frågeställningar kommer fram så att vi som organisation får möjlighet att agera. Vid allvarligare fall som olika typer av missförhållanden, eller där det finns fara för hälsa och liv, är det viktigt att det kommer upp till ytan i god tid.

I det här arbetet är du som medarbetare eller samarbetspartner en nyckelfaktor. Därför erbjuder vi dig möjligheten att visselblåsa till en extern och oberoende rådgivare, med möjlighet att vara helt anonym.

Vår visselblåsartjänst

Ibland är det inte lämpligt utifrån det du behöver berätta att lyfta problemet via den vanliga vägen i vår organisation. Då erbjuder vi dig en möjlighet att använda en visselblåsarfunktion. Detta är en viktig säkerhetsventil för både oss och för dig som medarbetare. Just därför använder vi Trumpet, en visselblåsarfunktion där du anonymt och konfidentiellt kan anmäla missförhållanden.

Till visselblåsartjänsten