2023-03-31

Vi påkallar förhandling om nya hyror i Malmö per den 1 juli 2023

Malmö

Tre månader in på det nya året kan vi konstatera att det ekonomiska och finansiella läget fortsätter att försämras och det behöver vi som fastighetsbolag agera på.

I enlighet med förhandlingsordningen med Hyresgästföreningen påkallar vi därför förhandling om hyreshöjning i Malmö per den 1 juli 2023.

Vi hade en förhoppning om att vår senaste förhandlingsöverenskommelse om 5 procents hyresjustering per 1 januari 2023, motsvarande 25-30 procent av vårt faktiska behov, skulle räcka men det gör det tyvärr inte.

Varför behöver hyrorna höjas?

  • Räntan har höjts flera procentenheter under förra året och ytterligare räntehöjningar aviseras. Varje räntehöjning med 1 procentenhet innebär en ökad totalkostnad på cirka 10 procent för oss som fastighetsägare.
  • Inflationen har stigit med höjda priser på material, reparationer och underhåll som följd. Som exempel har Eon höjt sina fjärrvärmepriser med 13 procent och VA Syd sina priser med 25 procent.
  • Ett mycket viktigt motiv till höjningen är att vi ska kunna bibehålla en fortsatt god service, fortsätta med sedvanligt underhåll och fortsätta investera i en god boendemiljö för dig som hyresgäst.

En jämnare och mer hanterbar hyresutveckling för dig som hyresgäst
I syfte att vid varje förhandling undvika allt för höga hyreshöjningar, väljer vi nu att sprida ut hyreshöjningarna. I höst kommer vi att påkalla nya förhandlingar med Hyresgästföreningen om nya hyror per den 1 januari 2024. Konsekvensen av att ha två höjningar i år är att vi nästa år kommer kunna ha lägre höjningar vid varje tillfälle.

Påkallande om hyresjustering per 1 juli 2023
Med anledning av ovanstående och vår önskan om en jämnare och mer hanterbar hyresutveckling över tid för dig som hyresgäst, kommer vi att påkalla om hyresjustering per den 1 juli 2023.

Vid vårt inledande förhandlingsmöte med Hyresgästföreningen kommer vi att precisera våra tankar om hyresjusteringens storlek. Därefter följer information till dig.

Vänliga hälsningar

Vi på Victoriahem

Arkiv

2023-09-25

Arshia jobbar för återvinningen i Vårby gård

Läs mer

2023-09-12

Hyresgäster i Rinkeby känner sig tryggare

Läs mer

2023-09-08

Färre skadedjur och nöjdare hyresgäster med moloker

Läs mer

2023-09-04

90 procent av boende i Köping nöjda med servicen

Läs mer

2023-09-01

Känslan av trygghet ökar i Bro

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen