2022-02-07

Vi bidrar till en meningsfull fritid för ungdomar i Borås

Arenaskolan Sjobo

I Borås är vi en del av Arenaskolan. Ett nytt samarbete mellan Borås Stad, Borås GIF, RF SISU, Bostäder i Borås och Victoriahem. Syftet är att erbjuda barn och ungdomar i stadsdelen Sjöbo en rolig och meningsfull fritid.

Arbetet är en del av initiativet Socialt hållbart Borås, stadens långsiktiga arbete för att skapa mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa för Borås invånare.

Arenaskolan erbjuder ett program av olika aktiviteter måndag till fredag efter skoltid. Barnen kan spela pingis, innebandy, umgås på fritidsgården eller testa längdskidor. Aktiviteterna leds av representanter från samarbetspartners och är kostnadsfria.

– Att vara med och bidra till att barn och unga kan ha roligt tillsammans på fritiden samtidigt som det påverkar deras hälsa i en positiv riktning känns som en oerhört meningsfull satsning. I förlängningen leder detta till många positiva samhällseffekter och förhoppningsvis gynnas även det viktiga föreningslivet genom att fler barn och ungdomar hittar den fritidsaktivitet som de brinner för, säger Therese Riise, områdeschef i Borås.

Intresset hos barnen är stort, ofta är det ca 40-50 barn som är med på aktiviteterna. Verksamheten startar när skoldagen är slut och sker i eller runt skolans lokaler. Det gör det enkelt för alla att vara med. Nästa steg blir att utveckla verksamheten så att även aktiviteter för familjer och vuxna kan finnas på skolan.

– Arenaskolan är en hållbar och långsiktig satsning som vi tror på. Det är därför just samverkan är så viktig, för att skapa den hållbarhet som vi vill ha. Den här typen av verksamhet fungerar bara om alla parter kommer samman och hjälps åt med de resurser man har, vilket det har gjort och med en väldigt bra start. Skolan ska vara en plats där alla känner sig trygga och välkomna. I förlängningen bidrar det även till att området utvecklas och blir en trygg, trevlig och attraktiv plats att bo på, säger Linnea Larsson, samordnare Arenaskolan, Borås Stad.

Arkiv

2024-07-16

Victoriahems hyresgäster är nöjda med servicen

Läs mer

2024-07-05

Nya löparbanor uppmuntrar till mer rörelse hos barn och unga

Läs mer

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen