2022-11-23

Utökat inflytande för Victoriahems hyresgäster

Husby I Stockholm

När boende är delaktiga i sitt områdes utveckling ökar trivseln. Nu har Victoriahem därför tecknat ett avtal med Hyresgästföreningen i region Stockholm för att stärka hyresgästernas möjlighet att påverka sitt bostadsområde.

15 000 lägenheter i nio kommuner omfattas av avtalet, vilket är samtliga av Victoriahems bostäder i Stockholms län. I korthet innebär det att hyresgästerna får utökade möjligheter att påverka både boendemiljön och de aktiviteter som arrangeras i bostadsområdet. Det kan handla om exempelvis områdesdagar, idrottsverksamhet och läxhjälp.

Hålla möten med hyresgästerna

Minst två gånger per år ska Hyresgästföreningen hålla boendemöten med hyresgästerna, då ska även Victoriahem delta. Och Victoriahem ska bjuda in den lokala hyresgästföreningen till så kallade samrådsmöten minst två gånger varje år.

Avtalet säger också att Victoriahem tydligt ska informera hyresgästerna och den lokala hyresgästföreningen om planerade förändringar i bostadsområdet.

– Att ha engagerade och delaktiga hyresgäster är viktigt för oss och för områdena. Det ökar både trivseln och kundnöjdheten. Genom avtalet har vi skapat en tydlig struktur och rutiner för hur boinflytandet ska gå till, så att hyresgästerna alltid kan känna sig trygga med att deras synpunkter blir hörda och att det finnas någon som kan föra deras talan om det behövs, säger Peter Ullmark, COO på Victoriahem.

Lokaler till Hyresgästföreningen

I avtalet ingår även att Victoriahem ska tillhandahålla lokaler i varje bostadsområde som Hyresgästföreningen kan använda som träffpunkt, och även ge pengar till hyresgästföreningarnas lokala verksamhet.

– Hyresgästföreningen är en viktig samverkanspartner för oss och mycket av det som avtalet omfattar gör vi redan idag. Genom ett formellt avtal sänder vi en ännu tydligare signal till våra hyresgäster om att vi vill utveckla våra områden till ännu mer trygga och trivsamma boendemiljöer tillsammans med dem, säger Peter Ullmark.

Avtalet träder i kraft den 1 januari 2023.

Arkiv

2021-10-06

Vi välkomnar våra nya hyresgäster i Linköping

Läs mer

2021-10-04

Vi byter namn till Victoriahem

Läs mer

2021-09-30

Stark tillströmning av besökare på Brickebackens dag

Läs mer

2021-09-30

Från miljövärd till byggarbetare

Läs mer

2021-09-30

Familjefest i Haninge under blå himmel

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen