2022-11-30

Tryggheten ökar på Hässleholmen i Borås

Ett nybyggt flerfamiljbostadshus med lägenheter tillgänglig för uthyrning i Borås.

I området Hässleholmen i Borås upplever 71 procent av hyresgästerna att det är tryggt i deras område under kvällar och nätter, en ökning med 8,7 procentenheter sedan förra året. Det visar den årliga undersökning som nyligen genomförts bland våra hyresgäster i Borås.

Det är undersökningsföretaget AktivBo som genomfört undersökningen i Borås. Enkäten skickas ut varje år och distribuerades till cirka 500 hushåll i Borås. I undersökningen ställs bland annat frågor kring hur du och dina grannar upplever sitt område utifrån trivsel- och trygghetsaspekter.

Ökningen av den upplevda tryggheten i området visar att vårt arbete med samverkan och andra trygghetsskapande insatser har gett god effekt.

– Det är glädjande siffror som visar att vi arbetar på rätt sätt. Jag är övertygad om att de trygghetsskapande insatserna som gjorts på Hässleholmen varit en nyckel i detta. Som ny, närvarostyrd led-belysning i källare, pollare som minskar biltrafiken inne på bostadsområdet, samverkan med andra aktörer i stadsdelen och skräpplockning på helger, säger Therese Riise, områdeschef i Borås.

Undersökningen visar också att den generella trivseln bland våra hyresgäster på Hässleholmen ökar. 76 procent trivs i sitt område, en ökning med 8 procentenheter sedan förra året. 74 procent av de boende kan tänka sig att rekommendera någon att flytta till bostadsområdet, en ökning med 6 procentenheter.

– Att se att så många av våra hyresgäster trivs hos oss är väldigt glädjande. Det är precis det vi jobbar för varje dag – att leverera en bra boendeupplevelse. Men vi kan fortfarande bli bättre, och vi kommer självklart att jobba för att andelen som trivs hos oss ska bli 100 procent, avslutar Therese Riise.

Arkiv

2023-09-12

Hyresgäster i Rinkeby känner sig tryggare

Läs mer

2023-09-08

Färre skadedjur och nöjdare hyresgäster med moloker

Läs mer

2023-09-04

90 procent av boende i Köping nöjda med servicen

Läs mer

2023-09-01

Känslan av trygghet ökar i Bro

Läs mer

2023-08-25

Trivseln blommar med odlingslådor

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen