2022-11-24

Tryggheten ökar i Brandbergen och Jordbro

Trygghet I Jordbro Och Brandbergen

I Brandbergen har den upplevda tryggheten bland boende under kvällar och nätter ökat med 8,7 procentenheter sedan förra året. Och i Jordbro är ökningen 8,4 procentenheter. Det visar den kundundersökning som vi nyligen delade ut till våra hyresgäster i Brandbergen och Jordbro.

Varje år skickar vi ut en kundundersökning till våra hyresgäster med hjälp av företaget AktivBo. I år fick drygt 2 000 hushåll i Brandbergen och Jordbro enkäten. I undersökningen ställs bland annat frågor kring hur hyresgästerna trivs i sitt område och hur trygga de känner sig.

I årets undersökning har många fler i både Jordbro och Brandbergen svarat att de känner sig trygga i sitt område på kvällar och nätter jämfört med förra året.

– Det är ett gott betyg att våra hyresgäster tycker att tryggheten har ökat så mycket på ett år. För det kan ta tid att bygga upp tryggheten i bostadsområden. Under det gångna året har vi jobbat mycket på relationer, kommunikation och samverkan. I huvudsak med våra hyresgäster, men även med Hyresgästföreningen, kommunen, Haninge Bostäder och andra aktörer, säger Filip Björnfot Nilsson, områdeschef för Victoriahem i Jordbro.

Minskad skadegörelse i Brandbergen

Ökningen av den upplevda tryggheten visar att de olika insatserna för större trygghet har gett bra effekt. I Brandbergen ser förvaltningen dessutom att klotter och annan skadegörelse har minskat och i Jordbro märker man att hyresgäster i större utsträckning väljer att bo kvar i området.

- Vi ser att hårt arbete ger resultat. Exempel på viktiga åtgärder är nya passersystem till våra fastigheter och utökad belysning. Vi har också anställt flera miljövärdar som dagligen är på plats i våra källargångar, säger Emelie Olsson, områdeschef för Victoriahem i Brandbergen.

Hyresgästerna trivs bättre

Undersökningen från AktivBo visar även att den generella trivseln bland våra hyresgäster ökar. 78 procent i Jordbro och 82 procent i Brandbergen svarar att de trivs i sitt område, en ökning med 4 respektive 2,6 procentenheter sedan förra året.

Nära kontakt med hyresgästerna är en viktig del i trygghetsskapandet. Områdesdagar för hyresgäster med aktiviteter där hela förvaltningen deltar och feriejobb för ungdomar är två insatser som bidragit till de positiva resultaten, menar Emelie Olsson och Filip Björnfot Nilsson.

- Trygghetsskapande arbete gör vi bäst tillsammans med varandra. Området handlar ju inte bara om våra hus, utan det är mycket runt omkring som också räknas in, säger Filip Björnfot Nilsson.

Arkiv

2024-07-16

Victoriahems hyresgäster är nöjda med servicen

Läs mer

2024-07-05

Nya löparbanor uppmuntrar till mer rörelse hos barn och unga

Läs mer

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen