2023-09-01

Känslan av trygghet ökar i Bro

Tryggheten Stor I Upplands Bro

I Bro har den upplevda tryggheten under kvällar och nätter ökat med 15 procentenheter sedan förra året. Det visar en undersökning som nyligen genomförts bland Victoriahems hyresgäster i Bro.

Det är företaget AktivBo som på uppdrag av Victoriahem genomfört undersökningen. Enkäten skickas ut varje år och ställer bland annat frågor om hur de boende upplever sitt område utifrån trivsel- och trygghetsaspekter.

73 procent av Victoriahems hyresgäster i Bro svarade i kundundersökningen att de känner sig trygga i sitt område på kvällar och nätter. Det är en ökning med hela 15 procentenheter sedan 2022.

– Vi har sett till att utemiljön känns tryggare. Vi har till exempel satt upp bättre belysning och klippt ner buskage. Vi har också rivit en byggnad i vårt bostadsområde som upplevdes som otrygg av våra hyresgäster, säger Wasim Chowdhury, områdeschef i Bro.

Personal finns i Bro fem dagar i veckan

Utökade besökstider på områdeskontoret har gjort att personalen syns oftare i bostadsområdet. Sedan ett år finns Victoriahems personal på plats i Bro fem dagar i veckan. En miljövärd har anställts och håller området i fint skick, vilket i sig kan bidra till en känsla av trygghet.

Sedan 2018 har fastighetsägarna i samverkan med andra aktörer arbetat systematiskt för att öka tryggheten. Det har gett goda resultat, vilket även kommunens trygghetsundersökning visar. Till metoderna hör klotterprevention, trygghetsvandringar och bosociala insatser. Tekniska lösningar som sensorer och AI testas också för att identifiera otrygga platser.

– Vi har även ett tätt samarbete med polisen och Hyresgästföreningen. Om något inträffar ser vi till att snabbt finnas på plats för att prata med våra hyresgäster, säger Wasim Chowdhury.

– Allt detta sammantaget tror jag har påverkat våra boendes känsla av trygghet. Att ökningen i vår kundundersökning är så stor är en bekräftelse på att vårt arbete gett resultat, säger han.

Hyresgästerna trivs i Bro

Undersökningen från AktivBo visar också att 83 procent av de boende hos Victoriahem i Bro trivs i sitt område – det är en ökning med 11 procentenheter sedan 2022. 

– Vi anordnar regelbundet områdesdagar för våra hyresgäster. Då kan de umgås med oss och med varandra, de får träffa blåljuspersonal och barnen får en rolig dag. Jag tror att det kan vara en bidragande faktor till att våra hyresgäster trivs så bra, säger Wasim Chowdhury.

Arkiv

2024-07-16

Victoriahems hyresgäster är nöjda med servicen

Läs mer

2024-07-05

Nya löparbanor uppmuntrar till mer rörelse hos barn och unga

Läs mer

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen