2021-11-09

Hållbara satsningar i Linköping

hyresvärd Linköping

I Linköping äger och förvaltar vi 1 500 hyreslägenheter i områdena Ryd och Nygård. Sedan februari 2020 är vi med i Linköpingsinitiativet. Vi har genomfört och genomför just nu hållbara satsningar för att bidra till ett klimatneutralt Linköping.

Under våren 2021 har vi installerat IMD på hela vårt bestånd i Nygård, totalt 604 lägenheter samt på vår nyproduktion i Ryd med totalt 196 lägenheter. IMD står för individuell mätning och debitering av vatten. Fördelarna är många. Man ser hur mycket vatten man använder och kan påverka sina boendekostnader. Man betalar för det vatten som man har använt. Bra för plånboken och för miljön.


– Våra hyresgäster har fått tydlig information innan införandet av IMD. Dels om hur systemet fungerar, men även tips på hur man kan spara på vatten i sin vardag. Under sommaren 2021 testkörde vi IMD på beståndet i Nygård, för att gå över skarpt under augusti 2021. Resultatet visar att vi har minskat vattenförbrukning med 21,4% om vi jämför med samma period föregående år, säger Andreas Lindström, förvaltare i Linköping.

Nyproduktion Parklunden
I samband med byggnationen av nyproduktionen Parklunden i Ryd kompletteras taken med solceller. Användandet av solceller kommer att minska vår inköpta fastighetsel. Den andra etappen av nyproduktionen består av 111 lägenheter och beräknas vara färdig för inflytt 2022/2023. Vi installerar även en värmeåtervinning på ventilationen, med högsta verkningsgrad. Energin vi tar tillvara på i frånluften kommer att användas för att förvärma tilluften till lägenheterna vilket kommer minska vår fjärrvärme.

Material och kemikalier som använts under bygget av Parklunden är enligt Sunda Hus rekommendationer. Det innebär en minskad belastningen på miljön och en bättre hälsa under arbetet men även för de boende.

Förtätning av befintliga fastigheter
I Linköping har vi färdigställt 64 nya lägenheter genom att bygga om outnyttjade källarutrymmen till nya bostäder. Genom att tillföra fler bostäder i ett befintligt hus skapar vi en energieffektiv yta. Vi bidrar även till en positiv utveckling av bostadsområdet och en ökad trygghet.

Inomhusmiljö
För att skapa en bättre inomhusmiljö har vi bland annat tilläggs isolerat vindarna i Nygård. Den här satsningen har sänkt vår energiförbrukning och skapat ett bättre inomhusklimat.

Vi har installerat temperaturgivare i alla våra lägenheter för att kunna följa och tillgodose rätt inomhusklimat. Nu kan vi lättare få fram en optimal temperatur. Vi har även investerat i en styr- och reglerutrustning. Det är ett digitalt system där vi kan automatisera temperaturgivarna på ett effektivt sätt.

Vi har även bytt alla fönster i våra befintliga lägenheter till energieffektiva fönster. 1428 lägenheter har därmed fått nya fönster.

– Nya fönster bidrar till ett bättre inomhusklimat, ökad trivsel och har dessutom en ljudisolerande effekt. Ett projekt som både sänker våra kostnader och går i led med våra miljömål med minskade utsläpp, säger Andreas Lindström, förvaltare i Linköping.

Laddstolpar
Vi har monterat laddstolpar till elbilar på våra parkeringsplatser både i Nygård och Ryd. Totalt tre stolpar med sex laddpunkter. Vi vill självklart erbjuda laddning för de hyresgäster som kör elbil.

Arkiv

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

2024-05-13

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker

Läs mer

2024-04-25

Inas har koll på garaget i Husby

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen