2023-09-08

Färre skadedjur och nöjdare hyresgäster med moloker

Sopstationer I Flemingsberg

I höstas öppnade nya avfallsstationer med möjligheter till källsortering i Visättra. Tidigare hade hyresgästerna här bara kunnat slänga brännbart avfall. Idag är bostadsområdet renare, skadedjuren är färre och hyresgästerna är mycket nöjdare.

I Visättra i södra Stockholm har ett av Victoriahems bostadsområden fått nya avfallsstationer. De består av nedgrävda avfallsbehållare, så kallade moloker.

Här går det att sortera matrester, glas, plast, pappersförpackningar, metall och brännbart. Tidigare fick hyresgästerna åka till återvinningsstationen för att källsortera.

– Nu har våra hyresgäster fått mycket bättre förutsättningar för att sortera sitt avfall på ett mer miljömedvetet sätt och bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Therese Afram, områdeschef för Victoriahem i Visättra.

– Vi kan också se ett tydligt resultat av den här investeringen. Utemiljön har blivit trevligare och vi slipper avfall på marken och problemet med skadedjur har minskat ordentligt, säger hon.

Hyresgästerna nöjda med källsorteringen

Hyresgästerna uppskattar satsningen, vilket syns tydligt i Victoriahems årliga kundundersökning.

I bostadsområdet där molokerna har placerats har andelen hyresgäster som är nöjda med möjligheterna till källsortering ökat med 37 procentenheter sedan 2022.

– Jag möter hyresgäster som berättar att de är nöjda. Och Hyresgästföreningen är positivt överraskade över att de nya sopstationerna har gett så stor effekt på området, säger Victoriahems förvaltare i Visättra, Emelie Skärvinge.

Alla hyresgäster använder avfallsstationen

Hyresgästerna i de närliggande områdena har än så länge bara stationer för brännbart avfall och grovsopor på sina gårdar. Men även här har kundnöjdheten ökat med 23 procentenheter jämfört med 2022.

Emelie Skärvinge tror att ökningen beror på att en del hyresgäster här också drar nytta av de nya avfallsstationerna och passar på att slänga sitt sorterade avfall på väg till kollektivtrafik eller affärer.

– Det är tydligt att våra hyresgäster vill sortera sitt avfall och agera miljövänligt. Jag ser att folk tar sig tiden att sortera ordentligt, säger Emelie Skärvinge.

Snart ska avfallsstationen bli ännu finare, med nyplanterade blommor bredvid.

 

På bilden står Emelie framför de nya molokerna i Visättra.

Arkiv

2021-06-03

Sol och bad – mitt i bostadsområdet

Läs mer

2021-06-03

Nya grannar i Växjö

Läs mer

2021-06-02

Lyckade områdesdagar i Göteborg

Läs mer

2021-05-26

Nu är vår årliga kundundersökning ute

Läs mer

2021-05-07

”Viktigast att lyfta livet i våra områden”

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen