2023-02-03

Energirusta bostäder avgörande för klimatomställningen

Upprustning

Att effektivisera energianvändningen i bland annat fastighetsbranschen är ett av de bästa sätten att klara klimatomställningen. För att påskynda utvecklingen krävs ekonomiska styrmedel. Det konstaterar organisationen Fossilfritt Sverige i en rapport som överlämnas till regeringen idag.

Victoriahem står tillsammans med Fossilfritt Sverige och 28 andra företag och organisationer bakom rapporten.

För att ställa om till ett fossilfritt samhälle krävs samtidigt ökad tillgång till el. Snabbaste och billigaste sättet att säkra elförsörjningen är att se till att bland annat byggnader förbrukar mindre energi än de gör idag. Samma mängd energi behöver helt enkelt räcka till mer. Det är budskapet i rapporten ”Strategi för fossilfri konkurrenskraft”.

Fastighetsägare har en nyckelroll

Fastighetsägare kan alltså spela en nyckelroll i omställningen. Potentialen är särskilt stor i Sveriges miljonprogramsområden där Victoriahem äger många fastigheter.

– Vi har gång på gång visat att det med förhållandevis små medel går att minska energianvändningen i våra byggnader med ibland upp till 20 procent. Men ska vi kunna halvera vår förbrukning, vilket kommer att krävas i framtiden, behövs en kombination av flera stora åtgärder, säger Per-Otto Bengtsson, energi- och miljöchef på Victoriahem.

Ekonomiskt stöd behövs

I rapporten presenteras en rad olika förslag för att skynda på utvecklingen. Ett av dem är att återinföra stödet till energieffektiviseringar av flerbostadshus.

– Ska dessa renoveringar komma i gång på allvar och i stor skala krävs ekonomiska incitament. Utan stöd riskerar investeringarna att leda till hyreshöjningar på en nivå som inte är rimlig, och då är risken stor att investeringarna i stället inte blir av. Vi bidrar gärna till samhällets omställning, men vi måste samtidigt värna om våra hyresgäster, säger Per-Otto Bengtsson.

Genom samverkan undviks flaskhalsar

Det finns även många sätt fastighetsägare kan bidra till att flaskhalsar inte uppstår i energisystemet. Till exempel genom smarta uppkopplade system som ser till att förbrukningen i fastigheterna minskar när andra företag och verksamheter behöver energin bättre. Det gör också att energileverantören inte behöver sätta i gång sina reservsystem som drivs av fossila bränslen under toppar i förbrukningen, eller i värsta fall stänga ned delar av systemen.

– Det här är relativt enkla insatser som inte får så stor påverkan på vår egen verksamhet, men som kan få stor betydelse på ett större plan. Om vi samverkar kan vi jämna ut förbrukningen, säger Per-Otto Bengtsson.

Våra åtaganden

I rapporten åtar sig de 29 företag och organisationer som står bakom den föreslagna strategin att bidra på olika sätt. Victoriahem åtar sig att:

  • energieffektivisera fastighetsbeståndet så att köpt el och fjärrvärme kan minskas med 30 procent jämfört med år 2015 vid utgången av 2030.
  • minska energianvändningen i de egna kontoren med 30 procent
  • årligen utbilda medarbetarna inom energi, miljö och hållbarhet
  • bidra till att undvika flaskhalsar i energisystemen genom att anpassa den egna förbrukningen.

Om Fossilfritt Sverige
Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 500 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Läs mer på Fossilfritt Sveriges hemsida.

Arkiv

2024-07-16

Victoriahems hyresgäster är nöjda med servicen

Läs mer

2024-07-05

Nya löparbanor uppmuntrar till mer rörelse hos barn och unga

Läs mer

2024-06-07

Många insatser gör Vårby gård tryggt och trivsamt

Läs mer

2024-06-05

Poolen i Brandbergen öppnar för sommaren

Läs mer

2024-05-30

Träffa oss på Järvaveckan!

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen