2023-07-07

Blommor och bin frodas i Borås

Pollinering Med Blommor (1)

Insekter som humlor och fjärilar ser till att växter kan föröka sig, genom en process som kallas pollinering. I Borås planterar vår fastighetstekniker Pernilla Gabrielsson därför blommor för att locka extra många insekter.

Blomsterängar lockar viktiga pollinerare till våra områden i Borås. På Hässleholmen har Pernilla Gabrielsson under några års tid planterat små blomsterängar på lämpliga platser.

- Ängarna är naturliga biotoper som lockar till sig bin, humlor, fjärilar och andra pollinerare till bostadsområdet, berättar Pernilla.

Blomsterängarna gynnar den biologiska mångfalden för både växter och insekter, menar Pernilla:   

- Artrika miljöer är till direkt nytta för oss människor eftersom humlor och bin pollinerar våra grödor. Dessutom gör artrika miljöer naturen bättre rustad för klimatförändringar.

På bilden syns en del av en blomsteräng som Pernilla har sått. Vi hoppas att många insekter trivs där!

Arkiv

2023-09-25

Arshia jobbar för återvinningen i Vårby gård

Läs mer

2023-09-12

Hyresgäster i Rinkeby känner sig tryggare

Läs mer

2023-09-08

Färre skadedjur och nöjdare hyresgäster med moloker

Läs mer

2023-09-04

90 procent av boende i Köping nöjda med servicen

Läs mer

2023-09-01

Känslan av trygghet ökar i Bro

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen