2022-03-24

Avtackning och diplomering av stadsdelsmammorna i Växjö

Stadsdelsmammor Växjö

Under ett års tid har projektet ”Mammor emellan” löpt på i Araby, Växjö. Totalt har 26 stadsdelsmammor genomgått en tre månaders utbildning för att stärka kunskapen om bland annat demokrati och det svenska samhället hos nyanlända kvinnor.

Statsdelsmammorna har varit synliga vid offentliga mötesplatser och kunnat ge individuellt stöd och hjälp till kvinnor i stadsdelen.

   –  Det här samverkansprojektet har varit värdefullt för att skapa trygghet i området och för att ge kvinnor som saknar ett socialt nätverk tillgång till kontakter och samhällsinformation. Stadsdelsmammorna har totalt fått in över 400 ärenden som de har kunnat hjälpa till med, säger Elna Omanovic, Victoriahems områdeschef i Växjö.

Den 23 mars var det dags för avtackning och diplomering av 12 stadsdelsmammor i Växjös nya kommunhus.

Dagen inleddes med ett tal av Borgmästare Bo Frank. Därefter tilldelades stadsdelsmammorna ett diplom och Växjökassar för sina fina insatser. På plats var även representanter från Växjö kommun, Växjöbostäder, Hyresgästföreningen och Victoriahem.

 –  Det roligaste med det här projektet har varit att träffa olika människor. Att kunna stötta de som behöver hjälp är väldigt fint, säger Amena Razai som är en av stadsdelsmammorna.

 –  Vi vill tacka för att vi har fått vara med och bidra i det här samverkansprojektet. Det finns så många mervärden i det här sammanhanget som trygghet, integration, folkhälsa och jämställdhet. Det är tillsammans som vi kan vara med och påverka samhället framåt, säger Adisa Handzic, bosocial projektledare på Victoriahem.

Eventet i kommunhuset avslutades med en trevlig rundvandring och fika.

Projektet kommer att leva vidare med nya organisatörer i Växjö. Vi hoppas att många nya kontakter och vänskapsband som har skapats ”mammor emellan” kommer att bestå även efter projektets slut.

Från vänster: Bo Frank, borgmästare i Växjö, René Jaramillo, ordförande Växjöbostäder och Elna Omanovic, områdeschef för Victoriahem i Växjö.

”Mammor emellan” är ett samverkansprojekt mellan Växjö kommun, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), Arabys Aktiva Familjer, Växjöbostäder AB, Victoriahem och Hyresgästföreningen Region Sydost. 

Arkiv

2024-03-27

Victoriahem i Västerås använder 30 procent mindre vatten

Läs mer

2024-03-25

Så fick Nesrin jobb hos Victoriahems entreprenör

Läs mer

2024-03-22

Så lyckas Victoriahem minska sin vattenförbrukning

Läs mer

2024-02-19

Våra förvaltningar i Haninge utsedda till Årets eldsjäl

Läs mer

2024-01-17

Hyresgästerna i Rinkeby har fått lekplatser byggda efter sina önskemål

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen