Viktig information till dig som hyresgäst

Under februari 2023 drabbades Victoriahem av ett dataintrång, vilket vi tidigare informerat om här på vår hemsida.

Vi kan efter utredning konstatera att obehöriga lyckades få tillgång till delar av vår IT-miljö. De kunde då komma åt uppgifter från våra system, bland annat vissa personuppgifter om våra hyresgäster. Dessa personuppgifter kan ha kopierats och det finns risk för att de sprids.

Händelsen är anmäld till polis och dataskyddsmyndigheter. Vi har som din hyresvärd också skyldighet att informera dig om vad som hänt.

Vilken typ av personuppgifter har obehöriga kommit åt?

Det rör sig om följande kategorier av personuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post

Om det funnits extra känsliga uppgifter om en person, utöver de som nämns ovan, har vi tagit personlig kontakt via telefon för att ge mer information. Det är viktigt att poängtera att dataintrånget inte varit riktat mot någon enskild person, utan mot Victoriahem som företag.

Vad gör Victoriahem nu?

Så fort dataintrånget upptäcktes kunde vi snabbt säkra våra system. Vi har de senaste veckorna jobbat intensivt med att kartlägga omfattningen av det som hänt. Vi arbetar också tätt tillsammans med experter inom IT-säkerhet för att så långt det är möjligt förebygga och förhindra denna typ av dataintrång.

Vad kan jag som hyresgäst göra?

Personuppgifterna som nämns ovan kan i värsta fall missbrukas för att exempelvis begå bedrägeri eller för att skicka felaktig och oönskad information till dig.

Tyvärr har den här typ av dataintrång generellt blivit vanligare och drabbar såväl privata företag som myndigheter. Läs gärna mer om hur du kan och bör skydda dig mot eventuella försök att missbruka dina personuppgifter på myndigheternas hemsidor: msb.se/tanksakert och sakerhetskollen.se

Det är bland annat viktigt att du:

  • använder olika lösenord för olika hemsidor och tjänster samt att inte delar eller visar dina lösenord för någon
  • använder säkra inloggningsmetoder (bank-id, multifaktorautentisering osv.)
  • aldrig uppger lösenord, koder eller andra sätt för identifiering, om du inte säkert vet vem som frågar, eller om det finns något annat som gör dig misstänksam.

Vart vänder jag mig med eventuella frågor?

Om du har frågor som specifikt rör dataintrånget är du välkommen att kontakta oss via e-post gdpr@victoriahem.se

Misstänker du att någon obehörig använt dina uppgifter för att begå brott bör du kontakta polisen på 114 14.

Vi beklagar det som inträffat och de eventuella besvär det orsakat dig som hyresgäst.