Vår kultur

Det är när vi hjälps åt vi kan åstadkomma verklig förändring. Det gäller såväl Victoriahem som samhällsaktör, som oss som medarbetare. Tillsammans är ett viktigt ledord för oss.

Så här tänker vi

Vår främsta uppgift är att göra livet lättare för våra hyresgäster. Därför har vi våra kunders bästa för ögonen i allt vi gör. Vi visar dem respekt och omtanke. Vi är lyhörda och tillgängliga. Vi släpper inte taget när de behöver oss. Och vi håller vad vi lovar. 

Som medarbetare löser vi både stora och små problem. Vi tar egna initiativ och föreslår åtgärder som leder till förbättringar. Vi är stolta och står för det vi gör. 

Vi är övertygade om att det är när vi hjälps åt vi kan åstadkomma verklig förändring. Vi stöttar varandra och är generösa med erfarenheter och kunskaper. Vi tar vara på varandras styrkor och drar nytta av våra olikheter. Vi är ett lag som presterar bäst tillsammans. 

Som mitt eget, Tillsammans, Ordning & reda