Det här gör vi

Victoriahem finns i 31 kommuner från Uppsala i norr till Trelleborg i söder. 500 medarbetare jobbar på något av våra områdeskontor eller på våra kontor i Stockholm och Malmö. Tillsammans tar vi hand om 40 000 familjers hem.

Förvaltning

Av våra 500 medarbetare jobbar cirka 300 inom vår förvaltning. Det är medarbetarna inom förvaltningen som hjälper och servar våra hyresgäster och sköter det löpande underhållet av lägenheter, hus och gårdar.

Förvaltningen sker förstås där husen finns. Victoriahem har 28 olika områdeskontor. Några är lite mindre, medan det på andra kontor kan jobba upp till 20–30 medarbetare.

Områdeschefen har en viktig roll. Vi jobbar på ett likartat sätt inom Victoriahem, men förutsättningarna varierar såklart och många beslut tas därför lokalt.

Här kan du läsa mer om alla våra områden.

Yrkesroller: områdeschef, förvaltare, uthyrare, fastighetstekniker, förvaltningskoordinator, miljövärd, drifttekniker

Kundservice

Vår kundservice är ett nav i vår verksamhet. Det är hit våra hyresgäster vänder sig med alla sina frågor. Skulle en hyresgäst behöva hjälp i sin lägenhet bokar våra kundservicemedarbetare tid med någon av våra fastighetstekniker.

Jobbet i kundservice kräver att man kan hantera problemlösning och service i högt tempo och ta stort eget ansvar.

Yrkesroller: kundservicemedarbetare, gruppchef, teamledare 

Renovering och upprustning

Victoriahem investerar stora summor pengar varje år på att rusta lägenheter, hus och gårdar.

Våra projektledare planerar projekten, sköter kontakten med våra leverantörer samt följer upp och säkerställer att allt blir precis så bra som vi vill att det ska bli.

Det handlar ofta om stora projekt, där många leverantörer är delaktiga och där omfattande logistik ska hanteras.

Yrkesroller: uppdragsledare, projektledare, avdelningschef

Stödfunktioner

Victoriahem är ett växande företag och en stor arbetsgivare. Som stöd för vår kärnverksamhet finns flera funktioner med många spännande yrkesroller. Vi har också experter som arbetar med miljö- och energifrågor och social hållbarhet.

Stödfunktioner: ekonomi, personal, kommunikation, inköp, juridik, IT