Victoriahem som arbetsgivare

Victoriahem är ett växande företag och en stor arbetsgivare. Vår organisation är lokal. De flesta av våra 500 medarbetare arbetar på något av våra 31 områdeskontor, nära våra hyresgäster. Samtidigt är vi alla del av ett och samma lag.