2022-10-04

”Vi får positiv energi från nöjda hyresgäster”

Järna HGF

Några gånger per år träffar Victoriahems förvaltare Benny representanter från den lokala hyresgästföreningen i Järna. Här pratar de om allt som rör hyresgästerna, stort som smått. Och mötena uppskattas av båda sidor.

På Mossvägen i Norrtuna i Järna sitter vår förvaltare Benny i möte tillsammans med Brigitte och Peter, kassör respektive ordförande för områdets lokala hyresgästförening. De befinner sig i Hyresgästföreningens lokal.

Här har de möten, men det finns även ett pingisrum som bostadsområdets ungdomar använder och en lokal för olika aktiviteter som yoga och samtalsgrupper. En populär aktivitet är bytesdagen en gång i veckan. Då kommer hyresgäster med olika saker som de kan tänka sig att byta bort mot något annat.

- Det är ofta mammor som kommer med sina barn till byteslokalen. Det är helt villkorslöst – behöver man tre saker så får man ta tre saker, även om man bara lämnar en sak eller inget alls, säger Brigitte.

Hyresgästföreningen är en röst för alla hyresgäster och i Norrtuna håller de bomöten för alla och inte bara sina egna medlemmar, säger hon:

- Vi vill se till att det är trevligt och tryggt i området. Den största tryggheten är om hyresgästerna lär känna varandra, det är bättre än fler poliser och stängda dörrar.

Bra möten med Hyresgästföreningen

På dagens samrådsmöte rapporterar Benny om var hyresgästerna kan få tag på kompostpåsar och berättar att en ny firma har tagit över skötseln och städningen av området utomhus. Ny sand i barnens sandlådor är på gång och Brigitte påpekar att de måste kolla sanden noggrant och kanske byta ut allt, då det kan finnas avföring från katterna i sandlådorna.

Benny är mycket nöjd med samrådsmötena med Hyresgästföreningen. Det är ett bra forum för att föra fram information, berätta om aktuella saker och få återkoppling från hyresgästerna, tycker han.

- Eftersom den lokala hyresgästföreningen är en samlad röst för området och hyresgästerna, så får jag en mycket bra bild av önskemål och även problem.

- Och genom nära kontakt med förvaltningen kan hyresgästerna påverka utvecklingen i området och känna att de får vara med och bestämma, säger han.

Brigitte håller med:

- Det är bra med direktkontakt med förvaltaren när vi har frågor och synpunkter på hur saker sköts. Det är också viktigt att vi träffas ansikte mot ansikte.

- Jag får en form av tillfredsställelse av att engagera mig och bidra till något gemensamt och till alla barn i området. De här samrådsmötena är meningsfulla.

Positiv energi från glada hyresgäster

Bennys önskan för samarbetet är stärka det ännu mer, bland annat genom att gemensamt arrangera områdesdagar och gårdsmöten.

- Det ger Victoriahem och mig som förvaltare ett stort mervärde att ha ett nära samarbete med en stor grupp hyresgäster som verkar och lever i vårt område. Att ha möjligheten till personliga dialoger visar på ett starkare och öppnare engagemang från Victoriahem, säger han.

- Det ger också våra medarbetare positiv energi av att ha glada och nöjda hyresgäster.

Efter en dryg timme är mötet över. Brigitte tar med Benny för att undersöka en källardörr, där behöver säkerheten stärkas, anser hon. Benny tittar och tar några bilder och konstaterar att han nog kan göra några enkla åtgärder för att öka tryggheten i källaren.

- Mötet idag visar att de kan bidra till enkla och effektiva lösningar, säger Benny nöjt.

Arkiv

2024-05-13

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker

Läs mer

2024-04-25

Inas har koll på garaget i Husby

Läs mer

2024-03-27

Victoriahem i Västerås använder 30 procent mindre vatten

Läs mer

2024-03-25

Så fick Nesrin jobb hos Victoriahems entreprenör

Läs mer

2024-03-22

Så lyckas Victoriahem minska sin vattenförbrukning

Läs mer

Pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelande till din mejl? Klicka på länken för att göra en prenumeration, så missar du inga viktiga nyheter från oss framöver.

Till prenumerationen